ماهی سوف رودخانه ای استراخان ,الهام شمس دوشنبه 9 شهریور1388 11:28 قبل از ظهر

ماهی شناسی

ترجمه:الهام شمس

استاد:مهندس بیتا

Genus perca

 این جنس دارای دو گونه می باشد یکی از آنها در آمریکای شمالی و دیگری در آبهای سرد اروپا و آسیا یافت می شوند .

بدین گونه متراکم و فشرده شده است ، مقادیر و میزان و مقیاس ها بسیار کم هستند . گونه ها و دستگاه تنفسی مورد توزین و مقیاس قرار گرفته اند و در واقع از نظر بطنی دارای تیره هایی می باشد و فاقد دندان سگی می باشد و بدن دارای مانع های بسیار قوی می باشد .

Perca Fluviatilis

اسم های عام :  ماهی خاردار ، بچه سوف ، ماهی سوف رودخانه ای استراخان

صفات کلیدی : ویژگی های جنس در جهت تشخیص گونه های مجزا و واحد مورد استفاده قرار می گیرد .

دو شکل جنسی : مذکر ها باله های جفت بلندتری نسبت به مونث ها دارند و از نظر رنگ روشن تر به نظر می رسند . مونث ها در یک سن از مذکر ها بزرگتر می باشند .

رنگ : رنگ این جنس به وسیله ی رژیم مورد تأثیر قرار می گیرد ، حتی در باله هایی که در زمان تغذیه بر روی سخت پوستان خاصی صورت می گیرد به رنگ قرمز در آمده اند و همچنین به وسیله ی عمق زیستگاه تأثیر پذیر است اما به طور کلی ثابت می ماند . ماهی هایی که در امتداد ساحل در زیستگاه های دراز و باریک هستند دارای رنگ سبز می باشند .

ساختار شناسی : مقیاس های خطوط کناری 78-40 ، مقیاس ردیف بالای خطوط کناری 10-7 ردیف پایین خطوط کناری 22-12 و مقیاس های پشتی در حدود 21-10 می باشند . چرخش باله های پشتی در حدود 18-12 ، شعاع پشتی 17- 8 و معمولا 15- 12 بعد از 5 چرخش و شعاع باله مقعد در حدود 11- 6 بعد از 3- 1 چرخش ، شعاع های سینه ای و درونی در حدود 17- 9 ،شعاع های لگنی در حدود 6- 4 و معمولا 5 بعد از یک چرخش می باشند و شیار های تنفسی در حدود 23 تا 25 می باشند. طول شیار گر ها در مواقع تغذیه ی ماهی کوتاه ترین می باشد و در مواقعی که غذا ، زو پلانکتون ها می باشد، بلند ترین می باشند.

مقادیر نمونه های ایرانی عبارتند از: مقیاس خطوط جانبی (3)59 ، (2)60 و (2)61 ، مقیاس ردیف های بالای خطوط جانبی (7)9 ، ردیف های پایینی خطوط کناری (4)17 ،(2)18 ،(1)19 ، مقیاس بین خطوط جانبی و سینه ی باله ای (2)6 ، (5)7 و مقیاس های پشتی (1)10 و(2)11 و(1)12 و(2)13 و (1)14و مقیاس های مربوط به دم (1)24 و (1)25 و (1)26 و (3)27 و (1)28 و چرخش باله های پشتی (2)14 و (1)15 و (4)16 ، شعاع های پشتی (2)13 و (5)14 بعد از دو بار چرخش و شعاع های باله ای (3)8 و (3)9 و(1)10 بعد از دو بار چرخش، شعاع های درونی (2)11 و (2)12 و (3)13 ، شعاع های لگنی (7)5 بعد از یک بار چرخش، مهره داران (2)40 و (3)41 و (1)42.

دو ریختی جنسی: جنس های مذکر دارای باله ی جفت بلند تری نسبت به جنس های مونث می باشند و از نظر رنگ روشن تر می باشند و گونه های مونث از نظر اندازه بزرگتر از گونه های مذکر در یک سن یکسان می باشند.

رنگ: رنگ این گونه ها بوسیله ی رژیم تأثیر پذیر می باشد بخصوص در باله هایی که در مواقع تغذیه خرچنگ ها و گروه سخت تنان به رنگ قرمز در می آیند . و همچنین بوسیله ی عمق زیستگاه نیز تأثیر پذیر می باشد و به طور کلی رنگ این گونه ها ثابت باقی می ماند و ماهی هایی که در امتداد ساحل قرار گرفته اند سبز رنگ می باشند.

اندازه: طول آن به 26 سانتی متر و وزن آن به 10 کیلو گرم می رسد اما اکثر این گونه از این انازه ها کوچکتر می باشند.

توزیع: از جزیره های انگلیس در بالای شمال اروپا- آسیا تا شرق سیبری یافت می شوند. حضور آنها در آبگیر های دریای خزر در ایران توزیع جنوبی آنها به حساب می آید. همچنین در جنوب آفریقا و استرالیا و نیوزیلند نیز یافت می شوند. در ایران نواحی مانند مرداب انزلی و روزنه های آن ،سفید رود و سواحل دریای خزر گزارش داده شده است.

جلودار وعبدی در سال 2004 وجود آنها را به تالاب انزلی محدود کرده اند.

جغرافیای حیوانی: به طور نسبی در آمریکای شمالی یافت می شوند و در مورد آنها این گونه تصور       می شود که در هر دو قاره دارای یک گونه ی یکسان می باشند.

زیستگاه: توزیع در واقع بوسیله ی عدم توانایی در جهت زنده ماندن از یک دمای 31 درجه ی سانتی گراد برای مدت زمان بیشتر از چند ساعت و به وسیله ی یک توانایی در جهت تحمل کردن میزان شوری در حد 12-10 درصد و جلوگیری از آب هایی که سطح اکسیژن آنها کمتر از 3میلی لیتر می باشند در واقع محدود شده است. دمای کشنده 5/33 درجه ی سانتی گراد می باشد. به علت یک سری محدودیت ها در دریای خزر یافت نشده است. آب سرد جهت تخم ریزی مورد نیاز می باشد. ریاضی در سال 1996 گزارش می دهد که این گونه بومی سیاه کشیم که یک منطقه ی حفاظت شده از مرداب انزلی می باشد، هستند و این همچنین از باتلاق های مجاور هنده خاله در گیلان در حدود 37 درجه و23 دقیقه ی شمالی و 49 درجه و28 دقیقه ی شرقی گزارش شده است.

شرایط بهینه گسترده می باشند. آب های Mesotrophic  با غذای ماهی مثل Ritilus wtilus  قابل دسترسی می باشند. تیرگی، یک فاکتور محدود می باشد که بستگی به تغذیه دارد. این فقط در امتداد سواحل ایران یافت می شود و نزدیک به سر چشمه ها و بالای رودخانه نفوذ نمی کنند. با این وجود این گونه قابل یافت در آب های راکد و پویا می باشد.

Morphهای گوناگونی در برخی از نواحی یافت می شوند. بسته به زیستگاه : از نظر اندازه کوچک، رشد کم و کند و تیره و برجسته ، از سخت تنان مانند خرچنگ های کوچک تغذیه می کنند و گونه ی دیگری وجود دارد که اندازه ی آنها بزرگ و دارای رشد سریع و تند ، دارای رنگ روشن می باشند و از ماهی ها تغذیه    می کنند و در آب های آزاد یافت می شوند. جمعیت ها در رودخانه ی سفید بعد از شکل گیری سدی که جریان آب را کاهش داد و باعث بالا رفتن دما شد، در حال افزایش است.

سن و رشد: بالغ شدن در گونه های مذکر معمولا در دومین سال از حیات اتفاق می افتد. در (12-5 سانتی متر طول) و بالغ شدن گونه های مونث در حدود 2-1 سال بعد رخ می دهد (18-12 سانتی متر یا بزرگتر). به هر حال برخی از گونه های مذکر در طول اولین سال حیات خود بالغ می شوند. گونه های مونث سریع تر از گونه های مذکر رشد می کنند در واقع آن هم بعد از 2-1 سال اول.

سن ورشد: رشد تمام گستره ی گونه ها به صورت مشخصی تغییر می کند. به طور کل ماهی هایی که در سن 2 سالگی بیشتر از20 سانتی متر دارای طول  باشند به عنوان یک رشد خوب و مناسب در نظر گرفته می شوند. رشد متعادل و میانه در واقع رشد ماهی می باشد که در سن 3 سالگی دارای طولی بیشتر از 16 سانتی متر باشد در صورتی که یک رشد کند و ضعیف در جمعیت ماهی هایی که کمتر از 16 سانتی متر طول دارند، نشان داده می شود. دوره ی زندگی معمولا بالاتر از 21 سال می باشد و تحت شرایط غیر طبیعی و مصنوعی بالاتر از27 سال می باشد و شاید حتی در حدود 50 سال باشد. ناظمی در سال 2004 ماهی هایی را در مرداب امیر کلایه در سواحل دریای خزر پیدا کرده است که در گروه سنی 6-1 دارند و دارای طول 5/33 -5/9 سانتی متر و وزن 350- 5/10 گرم می باشند.

غذا: غذا برای Perch های کوچک، جانوران ریز شناور بر روی سطح دریا مانند Rotifers و سخت تنان یا خر چنگ ها نرم تنان و انگل های در حال رشد  می باشند. ماهی ها بر روی رژیم در یک گستره ای از اندازه های بین 10 و 25 سانتی متر مسلط می باشند. در آبگیر های دریای خزر ،Rutilus rutilus،Blieca bjoerkna ،pungitius platygaster  و gobie ها خورده می شوند. برخی از Perch هایی که دارای رشد کندی می باشند از پلانکتون ها تا 3-2 سال تغذیه می کنند. ماکزیمم سطوح تغذیه در تابستان رخ  می دهد و در پاییز به سطح قابل قبولی کاهش می یابد. تغذیه در جاهای کم عمق موثر تر می باشد همانطور که perch در تلاش است که ماهی های دیگر را به چنگ آورد و در صورتی که perch  یکی از آنها را از دست می دهد، سپس دیگر اعضای تپه ی زیر آبی دارای یک فرصت در جهت قاپیدن و به دست آوردن شکار می باشند.

 

در تالاب امیر کلایه رژیم بر اساس سنو فصل و جنس و متغییر هایی از سازواره هایی مثل odonate  ها، gammarid ها، مواد گیاهی ، chirononuid ها ، Tinca tinca ، hemipterance  و perca fluviatilis و حلزون ها ،syngnathus abaster  و trichopterans ، tubifex ، قورباغه ها و میگو ها می باشد.

تولید مثل: تخم ریزی در فصل بهار و در آب های کم عمق 5-3 متر و در اواخر مارس واوایل ژوئن در جلگه های Volga  اتفاق می افتد. تخم ریزی Dagestan از اواخر مارس تا اوایل آوریل اتفاق می افتد و در حدود 3-2 روز طول می کشد. دمای آب در حدود 11 درجه ی سانتی گراد می باشد (در Volga) و در Dagestan در حدود 8 درجه ی سانتی گراد می باشد اما این عمل در دمای 4 درجه ی سانتی گراد هم اتفاق می افتد. بیش از 80 درصد از جمعیت تخم ریزی در Volga  گونه های مونث می باشند. جمعیت هایی که در آب های شور زندگی می کنند ، به آب های سرد مهاجرت می کنند. تخم ریزی می تواند در زمان شب یا روز اتفاق بیفتد. اگر چه دما فاکتور اصلی می باشد که بر روی زمان تخم ریزی تأثیر می گذارد اما در بعضی جمعیت ها طغیان های چشمه ها بسیار مهم و حیاتی می باشند.

انگل ها و شکارچی ها: sander lucioperca و Esox lucius و Lota lota شکارچی ها ی آبگیرهای دریای خزر می باشند و بدون شک ماهی ها و پرندگان دیگر این گونه ها را می خورند . مخیر در سال 1976 تک یاخته ی Trypanosoma perca را از این گونه ها در آبگیرهای دریای خزر به ثبت می رساند و همچنین گونه های دیگری مثل Eustrongylidaes excicus    و piscicola geometra را به ثبت می رساند . خارا در سال 2006 چشم ماهی پهن Diplostomum Spathaceum را برای این ماهی در زمین های مرطوب امیر کلایه در گیلان ثبت می کند . ستاری در سال 2002 وجود Eustrongylidaes excicus و nematode را به ثبت رساند . این انگل قادر به آسیب رساندن به عضله ها در گونه های تجاری می باشند و آنها را جهت فروش نامناسب ارائه می دهند . ستاری در سال 2005 تحقیقی در مورد این گونه در زمین های مرطوب انزلی و امیر کلایه انجام داد و Raphida scaris acus و Eustrongylidaes excicus و Camallanns lacustris  را به ثبت رسانید . خارا و ناظمی این گونه ها را در زمین های مرطوب امیر کلایه مورد بررسی و آزمایش قرار دادند و تنوعات انگلی این گونه ها کم تر از گونه های شکارچی مثل Esox Lucius هستند . انگل های به ثبت رسیده شامل Camallanus lacustris و Diplostomum Spathaceum و Argulus sp و lemaea sp و Dactylogyms sp  می شوند .

اهمیت اقتصادی ، گونه های Holcik و olah برای آبزی پروری در ایران مورد مطالعه قرار می گیرند . Robinsدر سال 1991 این گونه ها را برای آمریکای شمالی مهم قلمداد می کند . اهمیت این گونه ها بر اساس استفاده آنها در آبزی پروری می باشد . همانند غذا ، ماهیگیری و در آزمایشاتی که مورد استفاده قرار می گیرند و این بخاطر آن است که این گونه ها به طور گسترده در گستره های طبیعی مورد معرفی قرار گرفته اند .

محافظت و نگهداری : ماهیگیری غیر قانونی و تورهای غیر استاندارد بخش عمده ای از این ماهی ها را مورد تهدید قرار می دهد. کیابی در سال 1999 این گونه ها را در آبگیرهای دریای خزر بر اساس ضوابط IUCN آسیب پذیر به شمار می آورد . این ضوابط شامل ماهیگیری در جهت تجارت و ماهیگیری برای سرگرمی ، تخریب زیستگاه و گستره های محدود می باشد .

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

.........و شنبه 7 شهریور1388 1:18 بعد از ظهر

هیچ چیزی در زندگی معنا ندارد مگر معنایی که شما به آن می دهید.
آنتونی رابینز“
نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

شكسته پايم...(روحی) جمعه 6 شهریور1388 10:53 بعد از ظهر

تقدیم به برادر عزیزم جاسم روحی

شكسته پايم...

از زبان بس ناله ها آيد اما  لحظه ايست ،ديدارها...

در نداري هايم يافتمت اي تنهاي تنها ...

آسمان همچنان آبي ست اما

درزمين رنگي نيست...

زيبايي كجاست ؟...

گمشده ايي را يافتم ، ازان من نبود ...

لحظه هاجاريست ولي به كدامين سو ...  

 در درون من حرفي يست                                                                     

گفته ها را لانه ايي نيست

ناگفتني ها زيادنند...

در پي قاصدكها تا كه شايد نور چشمي ، سايه ايي ،خبري ...

در قفسه هاي خاك خورده ،دلي يست هنوز

چيزي نيافتم جز ريزه سنگي در ضربان ها...

صدايش در ميان ناله ها گم شد

فرياديست ...گوش ده ،نميشنويم

با گوش جانمان  چه كرديم با اين دل، ما چه كرديم...

انبوه سنگيني ز چرا ها در افكارم

چرا پيامبر

چرا هستي

چرا مادر

چرامرگ

چرا عشق

نميشد مگر ماهي در هوا بال مي زد

 چي ميشد تا كه من در اب ها غرق ابي ها بودم...

كوچه ايي

 جوابي

آهي

يا كه نگاهي ...

خسته ام  خسته ام...شكسته پايم

 در كوچه پس كوچه هاي اين دهكده جهاني از من جوابي نيست

مي شنوي، پس

جوابي

راهي نوري ...

ايمانم لرزان و پاي شكسته

در پي عصايي ، تكيه گاهي، مرهمي

اما..

زمانه هم به مثال خودم لنگان است

راه علاجي را نيافتم بگو براي من بگو

واژه ايي

مرهمي

شعري

 هنوز لرزان ايمانم  

چرخش معادله ها ست

در ذهنم صدايي را نمي شنوم

دستم را بگيرد تا كه نشكسته هر دو  پايم

 از زبان بس ناله ها آيداما...

 روحي 2/8/87

 

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

ژنتیک رفتار جمعه 6 شهریور1388 10:48 بعد از ظهر

ژنتیک رفتار

 ژنتیک عمومی –دکتر حمید فرحمند

شیلات فرآوری 86

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

گروه :

نادیه روحی

حنسه ریسی

سلیمه توکل

کریم بخش هوت

زبیده میرکازهی

الهام میربلوچ زهی

عبدالوهاب بخشان 

خرداد 88

·       مقدمه

کلمه ژنتیک تا سال 1909 ، دو سال قبل از مرگ  Galton ،هنوز عنوان نشده بود . اما مطالعه وراثت همیشه به عنوان هسته مطالعات تغییرات بیولوژیکی مطرح بوده است . ژنتیک رفتاری نسبت به دیگر شاخه های علوم کنونی فرصت بیشتری را برای رسانه ها جهت تهیج مردم فراهم می آورد . ژنتیک  رفتار انسان یک رشته ی نسبتاً جدید است که به دنبال فهمیدن سهم تأثیر ژنتیک وشرایط محیطی روی تفاوت های فردی در رفتار های بشری است . که این امر بر اساس دلایل ذکر شده در ادامه کار آسانی نیست: اغلب بیان یک رفتار مشکل است . هوش یک مثال کلاسیک در این مورد است . آیا هوش توانایی حل یک مشکل خاص است ؟ آیا هوش توانایی ساختن یک راه موفقیت آمیز در جهان است ؟ آیا هوش نمره خوبی است که در آزمون IQ بدست می آید ؟ در اواخر تابستان 1999 یک زیست شناس مولکولی نتایج یک تحقیق کار آمد را منتشر کرد که در این تحقیق او توانایی یاد گیری در موش ها را بوسیله ی وارد کردن ژنی که پروتئینی را در سلول های مغزی کار می کند ، که در ارتباط با حافظه است ،افزایش داد . از آنجایی که حیوانات این آزمایش نسبت به گروه هایی که تحت آزمون های سنتی یادگری قرارگرفته بودند از نظر یادگیری بهتر بودند ، این  زیست شناس این ژن را "ژن هوش" ویا "ژن IQ" نامید . وحافظه ی بهبود یافته را به عنوان اصل وبنیان معیار تعریف هوش قرار داد . در حقیقت هیچ موافقت فراگیر وعمومی روی تعریف هوش وجود ندارد.

محققان هنوز باید رفتار را به وسیله معیار هایی که قابل قبول از نظر صحت واعتبار ، اندازه گیری کنند. این واقعیت خصوصأ در مورد ویژگی های پایه ای شخصیت مانند خجالتی یا شجاع بودن که موضوع بیشتر تحقیقات کنونی است پیچیده تر است . گاهی اوقات ترکیب جالبی از اندازه گیری وتعریف وجود دارد . به عنوان مثال در تست های IQ نمره آزمون ویژگی مورد نظر را توصیف می کند . این موضوع کمی شبیه به میانگین  ضربه زدن به توب در بازی بیسبال است که قدرت ضربه را مشخص می کند . یک میانگین بالا ممکن است که توانایی را توصیف کند ولی ماهیت آن ویژگی وخصوصیت را بیان نمی کند.

رفتار ها ، مانند همه ویژگی های پیچیده ، درگیر با ژن های متعددی هستند ، که این واقعیت ، تحقیق در مورد سهم ژنتیک در رفتار را پیچیده می کند.

در تحقیقات ژنتیک ، برای مقایسه افرادی که یک خصوصیت را دارند با افراد فاقد آن خصوصیت به آنالیز خانواده و جمعیت ها نیاز است . اغلب نتایج به تأثیر وراثت اظهار دارد . ساخت ارزیابی آماری نشان می دهد که میزانی از تغییرات جمعیتی به فاکتور های ژنی قابل نسبت دادن است .

توضیح در مورد قدرت ژنتیک محدود است وبکار بردن مطالعه فاکتور های ژنتیکی ومطالعات  اثرات محیطی به صورت جداگانه امکان پذیر نیست.اگر جمعیت یا شرایط محیطی تغییر پیدا کند ، به احتمال زیاد وراثت هم تغییر خواهد کرد.

بیشترین اهمیت این است که تهیه بیان وراثت برای پیش بینی در بیان یک ویژگی در یک فرد معین پایه واساس ندارد .

تحقیق در ژنتیک رفتار ناشی از این فرضیه است که رفتار ریشه در بیولوژی دارد . این فرض به وسیله همه بیولوژیستها پذیرفته شده وحتی برای افراد غیر متخصص بعد از اندکی تأمل آشکار می شود .

 

 

(نگاه کنید به "نشانه های اساس بیولوژی رفتار ")حقیقتاً قبول این نتیجه به هر حال بسیار آسان تر از کشف مکانیسم های  بیولوژی اساسی است. به علاوه مشاهدات اتفاقی نیز بیان می کند که زیست شناسی همه داستان نیست . اگر این گونه بود پدیده های مختلفی مثل اسکیزوفرنی در دوقلو های همسان که تحت تاثیر بیماری قرار نگرفتند یا تناقص ذکر شده بوسیله Caesar  در مورد گونه های Rottweiler  وجود نداشت.

تحقیقات سنتی در ژنتیک مانند مطالعات انجام شده روی دوقلو های همسان ، تکنیک هایی را برای جداسازی تأثیرات عوامل بیولوژی از تأثیرات شرایط محیطی طراحی کرده است . اخیراً محققان تحقیقاتی را روی قطعات DNA را ارتباط با رفتار مشخص انجام دادند . قطعاتی که می توانند محصولاتی را در جهت ایجاد بیماری های روانی مانند شیزوفرنی واختلالات دوقطبی بدست آمده است .

حتی هنوز مکان هایی از ژن ها که در ارتباط با بیماری ها هستند شناخته نشده است . مطالعه همراه با خصوصیاتی مانند ویژگی های اساسی فردی ، برتری جنسی کار را پیچیده تر می نماید.

همچنین یک سوء تفاهم از ژنتیک در بین عامه وجود دارد ، گرچه در ابتدای کشف ژن ها نگاه به اثرات آن گمراه کننده بود و اظهار در باره «gener for» که باعث یک رفتار بخصوص می شد.

در واقع ژن ها نمی توانند هیچ کاری برای آنها انجام دهند . همه آن اعمال در اثر وجود پروتئین هاست (محصولات ژن ها)پروتئین های دیگر در مراحل بیماری که به تولید یک رفتار معین منجر می شود که شناخت این مراحل وشناخت هر کدام از پروتئین ها که در این مراحل شرکت دارند ، پذیرفتن این پیشنهاد برای توضیح بیولوژیکی  در یک رفتار بسیار سخت می کند . هر پروتئین ترکیبی از چندین هزار مرحله است که بوسیله فرایند های طبیعی غیر خطی بوجود آمده است .

حقیقتاً ، فراگیری وگستردگی عوامل بنظر می رسد که در رفتار های انسان دارای یک ماهیت ثابت نباشد . چارلز داروین تئوری بزرگ وانقلابی خود در تکامل بوسیله انتخاب طبیعی را مطرح کرد.

به این حساب های پیچیده قبلی ما باید دانشی که پروسه های زیست شناسی از بهم پیوستن رفتار ها ارائه شده یا هر ویژگی پیچیده ای را نمی تواند جدا از تجربیات منحصر به فرد ، فردی به وجود آید (که شاید تجربه ها بسیار دور که در رحم مادر بودیم برگردد) را بررسی می کند، اضافه کرد .

بررسی همه تجربیات وهمه کنش های متقابل که سرشت منحصر به فرد هر نفر را می سازد ، توانایی مارا در پیش بینی هر رفتار دچار اشکال می کند. حتی اگر ما می دانستیم که ژن ها چه شرایطی را برای فرد مهیا می سازد.

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         سوسیوبیولوژی

سوسیوبیولوژی دنبال مدارکی می گردد که ثابت کند فعالیت های اجتماعی شایستگی تکاملی یک جانور را افزایش می دهد.مفاهیم انتخاب شده ی خویشاوندی و رفتار فداکارانه دو طرفه بیانگر این نکته اند که : ژن ها عامل بروز رفتار اجتماعی هستند و این ایده ای کلیدی و مهم در علم سوسیوبیولوژی است.

سوسیوبیولوژی زمانی ظاهر شد که اکثر دانشمندان علوم اجتماعی بر این باور بودند که وراثت نه تنها در رفتار اجتماعی انسان اهمیتی ندارد بلکه صحبت از وراثت خطرناک است ،زیرا اشاره به وراثت مستلزم ثابت بودن تقدیر و سرنوشت است.به این ترتیب ما نمی توانیم کاری برای آسیب های اجتماعی انجام دهیم .این اولین دلیل برای مخالفت هر دو گروه  دانشمندان است :

گروه اول :جامعه شناسانی که قبلاً بر روی نقش فرهنگ – جامعه شناختی رفتار اجتماعی به توافق رسیده اند و گروه دوم برخی از دانشمندان زیست شناس :همکاری ژن و فرهنگ به رفتارهای اجتماعی انسان شکل می دهد.

درباره ی چگونگی تاثیر ژن ها و محیط بر روی رفتار افراد بحث کردیم در انسان هایی نظیر یک پیانویست با استعداد که در مبحث 3-35 اشاره شد ،اثرات ژنتیک و محیط باید با هم مخلوط شوند تا قطعه موسیقی زیبایی توسط انگشتان پیانویست نواخته شود اما چگونگی شکل گیری رفتار ، نه تنها در یک فرد بلکه در جمعیت می شود .

رفتارهای گروهی مانند رفتارهای فردی حاصل میان کنش پیچیده ای میان ژنتیک و محیط هستند نمونه ای از رفتار فداکاری دو جانبه را در نظر بگیرید همان طور که بحث شد ژن ها مسئول این رفتار در برخی گونه ها ،حضور دائمی دارند زیرا باعث سود رساندن به افرادی می شود که آنها نیز این ژنها را دارند  اما در مورد انسان نیروهای محیطی قدرتمندی نیز در کار است.

هزاران سال است که فرهنگ آدمی بر ارزش دلسوزی و کمک کردن تاکید داشته است.مردم به بچه هایشان کمک به فقرا را می آموزند .انسانها به افرا بیگانه ای کمک می کنند که هرگز توانایی جبران این کمک را نخواهند داشت .امروزه با ظهور شبکه های جدید ارتباطی و حمل و نقل میلیون ها نفر به مردم ساکن در نقاط دور دست که هرگز آنها را ملاقات نکرده اند پول وغذا اهدا می کنند.میان کنش یادگیری و ژنتیک را در شکل گیری رفتارهای اجتماعی بی شماری در انسان ها می توان دید .رفتارشناسان این تاثیرات را در همه مسائل انسان از چگونگی کسب غذا گرفته تا نحوه ی انتخاب همسر دنبال می کنند.در یکی از تحقیق ها ی اخیر که در سال 2003 توسط آکادمی ملی علوم چاپ شده است علوم موثر در انتخاب همسر را در جوامع غربی بررسی کرده اند.محققان یک لیست ده گانه از ویژگی های مطلوب همسر دائمی بر اساس معیار وابسته به تولید مثل و در نهایت مورد حمایت تکامل تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از:

ثروت و مقام ، وفاداری ،ظاهر فیزیکی ، و پایبندی جنسی .سپس حدود 1000 زن و مرد جوان غیر هم جنس باز وابسته به دانشگاه کورنل ارزیابی شدند از آنها خواسته شد تا ده ویژگی انتخاب همسر دائمی را به ترتیب اهمیت مرتب کنند سپس خواسته شد تا خود را به عنوان یک همسر بالقوه بر اساس همان ویژگی ارزیابی کنند.اگر تاثیرات ژنتیکی بر فرآیند انتخاب همسر غالب باشد پیش بینی می کنیم که شرکت کنندگان ثروت یا جذابیت های فیزیکی همسر را نسبت به بقیه ی ویژگی ها انتخاب نمایند زیرا هرچه منابع وسیع تر و بیشتر باشد شانس پرورش موفق فرزندان بیشتر خواهد بود به هر حال شرکت کنندگان مورد مطالعه به ویژگی هایی از همسران بالقوه بها دادند که شبیه ویژگی های خودشان باشد بر خلاف آنچه که به نظر می رسید ثروتمند بودن و زیبا بودن همسر مهم باشد، شرکت کنندگان مورد مطالعه بیشتر شخصی را انتخاب کردند که شبیه خودشان بود

نتایج این تحقیق بر عکس باور قدیمی :مخالفان همدیگر را جذب می کنند بود فرآیند انتخاب همسر توصیف کننده ی این جمله است :مشابهان همدیگر را جذب می کنند .محققان حدس زدند که این رفتار باید تا حدی از نظر تکاملی قابل توجیه باشد دیگر تحقیقات نشان داده که در همسران مشابه یکدیگر احتمال بیشتری برای تولید مثل و تولید بچه وجود دارد اما نیروهای محیطی نیز نقش روشنی را بازی می کنند .جوامع غربی مانند بسیاری از جوامع انسانی دیگر اصرار دارند که مردم در هنگام انتخاب همسر به فراتر از ظاهر و ثروت افراد بها دهند.مردم را به جستجوی صفات کیفی دیگر نظیر شباهت ارزشی ، شخصیت و خلق و خو تشویق کرده اند.بنابراین نیروهای اجتماعی به هدایت مردم کمک کرده است تا همسرانی دائمی تر با سازگاری بیشتر و نیروی ماندگاری بیشتر باشند.

در این اثر محیطی در جامعی که رهنمودهای رفتاری را به اعضای جوان تر انتقال می دهند نمونه ای از یادگیری اجتماعی است که ریشه ی فرهنگ را تشکیل می دهند.فرهنگ ، سیستم اطلاعاتی است که از طریق یادگیری یا یاددهی اجتماعی منتفل می شود و رفتار افراد یک جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد.در حالی که انسان ها تنها موجوداتی نیستند که نمایش دهنده ی فرهنگ و یادگیری اجتماعی باشند.این فرآیند برای تداوم جوامع انسانی ضروری است .

همان طور که دانشمندان ،یادگیری گروهی و انسان ها را مطالعه می کنند به کشف تاثیرات ژن ها و محیط ادامه می دهند.سوسیوبیولوژی (جامعه شناسی زیستی )حوزه ای از تحقیق و بررسی که مبحث 15-35 معرفی شد بر این ایده متمرکز است که رفتارهای اجتماعی نیز مانند ویژگی های آناتومیکی تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار داشته و در طول زمان تکامل یافته است.

به کارگیری این پدیده در مورد انسان منجر به این نتیجه گیری می شود که آهنگ زندگی از پیش تعیین شده است . ام حامیان این ایده معنقدند که رفتار انسان را هرگز نمی توان اثر ساده ی ژن ها دانست . در حقیقت رفتار اجتماعی انسان امعکاسی از ترکیب موشکافانه و دقیق ژن ها و محیط است.

·       تا چه حد وراثتی ؟

برآوردهایی که در زمینه ژنتیک تاثیرات محیط اخیر بروی دوقلو ها به دست آمده .گوناگ.نی ژنتیکی جمع پذیر یا موروثی گوناگونی با سهیم بودن در محیط توجیه می شود .گوناگونی ناشی از محیط غیر شراکتی و اشتباهات اندازه گیری .

اگر چنین دیدگا هایی کمیتی دیگر در حوزه خودشان هدف تلقی نمی شود و اطاعاتی و تکنیک هایی که ساخته توالی ژنوم انسان است در قرار گرفتن و شناسایی ژنها دخیلدر رفتار با ارزش خواهد بود . گرچه بعضی ژنها که اثرات عمد ه ای بر رفتار دارند شناسایی شده اند به جدول مراجه کنید اما پیشرفت در این زمینه کند بوده است بخشی از آن بدلیل نادر بودن ژنها است با تاثیرات به اندازه کافی بزرگ که فورا توسط اتصال قابل شناسایی هستند به طور مثال در اسکن اخیری که بروی ژنوم شیزوفرنی صورت گرفت تقریبا در 200 خانواده به طرز تاثیر گذاری ژنی را که تاثیر زیادی از عمده عمده ژنوم می گرفت مستثنا کرد .

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بعضی از پیشرفت ها

ژنتیک وبیولوژی مولکولی بینش های موثری را  درباره رفتار های همراه با اختلالات ارثی فراهم کرده اند.

به عنوان مثال ما می دانیم که داشتن یک کروموزوم شماره 21 اضافی با یک نوع عقب ماندگی ذهنی بنام سندرم داون همراه است. اگر چه فرآیند های مختل کننده رفتار های مغز هنوز مشخص نشده است . ما همچنین مراحلی را که ژن روی تعدادی از اختلالات تک ژنی که منجر به عقب ماندگی ذهنی می شود را می شناسیم . مانند بیماری فنیل کتونوری PKU یک اختلال متابولیکی قابل درمان که در ایالت متحده همه نوزادان تازه متولد شده از نظر PKU غربال شده و مورد آزمایش قرار می گیرند. به طور کلی تشخیص وابستگی بین زیست شناسی ورفتار در اختلالات کروموزومی و تک ژنی از رفتار های کمپلکس که از علایق قابل توجه متخصین وغیر متخصین است ، آسانتر است . وجود اطلاعات پیشین واطلاعات مفید اخیر یقیناًاحترام به دانسته ها در مورد رفتار های انسانی است .

در انتهای دیگر این مقیاس ویژگی های فردی است که شناسایی آن ها سخت است ، در حالی که در بین این دو انتها ویژگی های مثل اختلالات دو قطبی واسکیزوفرنی هستند. بیماری های ارگانیکی که ریشه های زیست شناسی آنها هنوز ناشناخته بوده و شروع آن ها غیر قابل پیش بینی است این موارد در مورد اهمیت سهم شرایط محیطی به ما یاد آوری می کند حتی اگر در ذهن ما فراموش شده باشند .

پرژه بررسی ژنوم انسانی بی شک برای محققان اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی ژن هایی که در رفتار و بیماری ها نقش دارند تأمین می کند .

در حقیقت یک کار واقعاً مشکل فقط از یک نقطه شروع می شود . به هر حال با آنالیز راه هایی که محصئلات ژن ها روی رشد وپیشرفت بشر اثر می کنند ، از تأثیرات شرایط محیط روی فرایند ها واز درجات خصوصیات هردو ، بنابراین احتمال این که ما بزودی از آنالیز ژنتیکی برای پیش بینی رفتار افراد ویا برای تفسیر رفتار فعلی آن ها - به عنوان مثال رفتار شدید جنایتکارانه - خیلی بعید نیست . افرادی که رفتار و ژن ها را مطالعه می کنند ، بهر حال همگی روی یک موضوع توافق نظر دارند : بحث درباره طبیعت در مقابل تربیت بی فایده است . نگاه غالب به این موضوع این است که چگونه طبیعت وتربیت به کمک هم رفتار یک فرد را تشکیل می دهد .

 

 

·       منابع

سوسیوبیولوژی  / ادوارد نیلسون / عبدالحسین وهاب زاده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

-      اکولوژی کمپل / انتشارات زیست شناسی

-      مقالات از اینترنت

 

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

Here is my special recipe...آشپزی (حلوا سفید) یکشنبه 1 شهریور1388 3:48 بعد از ظهر

Ingredients:
- 6 silver pomfret fish, clean up the stomach cavity and make several cut on each side of the body
- 1 lime
- 5cloves of small red onion
- 8cloves of garlic
- 2 lemon grass, cut into 1cm in length for easy grinding
- 4cm of galangal
- 4cm of ginger
- 4 lime leaves
- 4 Indonesian bay leaves
- 6 chili paddy or bird's eye chili
- 1 tomato
- 5 candle nuts
- 100ml water
- salt
- sugar

 

Directions:
Clean up the fish and drizzle some lime juice all over it. Let it immersed for 10minutes. Then grind all of the remaining ingredients in a blender until smooth. Fill up the stomach cavity with the smooth seasoning and put some all over the body as well. Place the fish on an aluminum pan and grill them for 45minutes at 350F. Flip it over on the mid way.
Serve it with warm steamed rice and fresh vegetable such as cucumber, tomato or lettuce.

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

سوسیوبیولوژی " روحی یکشنبه 1 شهریور1388 1:17 بعد از ظهر

:سوسیوبیولوژی دنبال مدارکی می گردد که ثابت کند فعالیت های اجتماعی شایستگی تکاملی یک جانور را افزایش می دهد.مفاهیم انتخاب شده ی خویشاوندی و رفتار فداکارانه دو طرفه بیانگر این نکته اند که : ژن ها عامل بروز رفتار اجتماعی هستند و این ایده ای کلیدی و مهم در علم سوسیوبیولوژی است.

سوسیوبیولوژی زمانی ظاهر شد که اکثر دانشمندان علوم اجتماعی بر این باور بودند که وراثت نه تنها در رفتار اجتماعی انسان اهمیتی ندارد بلکه صحبت از وراثت خطرناک است ،زیرا اشاره به وراثت مستلزم ثابت بودن تقدیر و سرنوشت است.به این ترتیب ما نمی توانیم کاری برای آسیب های اجتماعی انجام دهیم .این اولین دلیل برای مخالفت هر دو گروه  دانشمندان است :

گروه اول :جامعه شناسانی که قبلاً بر روی نقش فرهنگ – جامعه شناختی رفتار اجتماعی به توافق رسیده اند و گروه دوم برخی از دانشمندان زیست شناس :همکاری ژن و فرهنگ به رفتارهای اجتماعی انسان شکل می دهد.

درباره ی چگونگی تاثیر ژن ها و محیط بر روی رفتار افراد بحث کردیم در انسان هایی نظیر یک پیانویست با استعداد که در مبحث 3-35 اشاره شد ،اثرات ژنتیک و محیط باید با هم مخلوط شوند تا قطعه موسیقی زیبایی توسط انگشتان پیانویست نواخته شود اما چگونگی شکل گیری رفتار ، نه تنها در یک فرد بلکه در جمعیت می شود .

رفتارهای گروهی مانند رفتارهای فردی حاصل میان کنش پیچیده ای میان ژنتیک و محیط هستند نمونه ای از رفتار فداکاری دو جانبه را در نظر بگیرید همان طور که بحث شد ژن ها مسئول این رفتار در برخی گونه ها ،حضور دائمی دارند زیرا باعث سود رساندن به افرادی می شود که آنها نیز این ژنها را دارند  اما در مورد انسان نیروهای محیطی قدرتمندی نیز در کار است.

هزاران سال است که فرهنگ آدمی بر ارزش دلسوزی و کمک کردن تاکید داشته است.مردم به بچه هایشان کمک به فقرا را می آموزند .انسانها به افرا بیگانه ای کمک می کنند که هرگز توانایی جبران این کمک را نخواهند داشت .امروزه با ظهور شبکه های جدید ارتباطی و حمل و نقل میلیون ها نفر به مردم ساکن در نقاط دور دست که هرگز آنها را ملاقات نکرده اند پول وغذا اهدا می کنند.میان کنش یادگیری و ژنتیک را در شکل گیری رفتارهای اجتماعی بی شماری در انسان ها می توان دید .رفتارشناسان این تاثیرات را در همه مسائل انسان از چگونگی کسب غذا گرفته تا نحوه ی انتخاب همسر دنبال می کنند.در یکی از تحقیق ها ی اخیر که در سال 2003 توسط آکادمی ملی علوم چاپ شده است علوم موثر در انتخاب همسر را در جوامع غربی بررسی کرده اند.محققان یک لیست ده گانه از ویژگی های مطلوب همسر دائمی بر اساس معیار وابسته به تولید مثل و در نهایت مورد حمایت تکامل تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از:

ثروت و مقام ، وفاداری ،ظاهر فیزیکی ، و پایبندی جنسی .سپس حدود 1000 زن و مرد جوان غیر هم جنس باز وابسته به دانشگاه کورنل ارزیابی شدند از آنها خواسته شد تا ده ویژگی انتخاب همسر دائمی را به ترتیب اهمیت مرتب کنند سپس خواسته شد تا خود را به عنوان یک همسر بالقوه بر اساس همان ویژگی ارزیابی کنند.اگر تاثیرات ژنتیکی بر فرآیند انتخاب همسر غالب باشد پیش بینی می کنیم که شرکت کنندگان ثروت یا جذابیت های فیزیکی همسر را نسبت به بقیه ی ویژگی ها انتخاب نمایند زیرا هرچه منابع وسیع تر و بیشتر باشد شانس پرورش موفق فرزندان بیشتر خواهد بود به هر حال شرکت کنندگان مورد مطالعه به ویژگی هایی از همسران بالقوه بها دادند که شبیه ویژگی های خودشان باشد بر خلاف آنچه که به نظر می رسید ثروتمند بودن و زیبا بودن همسر مهم باشد، شرکت کنندگان مورد مطالعه بیشتر شخصی را انتخاب کردند که شبیه خودشان بود

نتایج این تحقیق بر عکس باور قدیمی :مخالفان همدیگر را جذب می کنند بود فرآیند انتخاب همسر توصیف کننده ی این جمله است :مشابهان همدیگر را جذب می کنند .محققان حدس زدند که این رفتار باید تا حدی از نظر تکاملی قابل توجیه باشد دیگر تحقیقات نشان داده که در همسران مشابه یکدیگر احتمال بیشتری برای تولید مثل و تولید بچه وجود دارد اما نیروهای محیطی نیز نقش روشنی را بازی می کنند .جوامع غربی مانند بسیاری از جوامع انسانی دیگر اصرار دارند که مردم در هنگام انتخاب همسر به فراتر از ظاهر و ثروت افراد بها دهند.مردم را به جستجوی صفات کیفی دیگر نظیر شباهت ارزشی ، شخصیت و خلق و خو تشویق کرده اند.بنابراین نیروهای اجتماعی به هدایت مردم کمک کرده است تا همسرانی دائمی تر با سازگاری بیشتر و نیروی ماندگاری بیشتر باشند.

در این اثر محیطی در جامعی که رهنمودهای رفتاری را به اعضای جوان تر انتقال می دهند نمونه ای از یادگیری اجتماعی است که ریشه ی فرهنگ را تشکیل می دهند.فرهنگ ، سیستم اطلاعاتی است که از طریق یادگیری یا یاددهی اجتماعی منتفل می شود و رفتار افراد یک جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد.در حالی که انسان ها تنها موجوداتی نیستند که نمایش دهنده ی فرهنگ و یادگیری اجتماعی باشند.این فرآیند برای تداوم جوامع انسانی ضروری است .

همان طور که دانشمندان ،یادگیری گروهی و انسان ها را مطالعه می کنند به کشف تاثیرات ژن ها و محیط ادامه می دهند.سوسیوبیولوژی (جامعه شناسی زیستی )حوزه ای از تحقیق و بررسی که مبحث 15-35 معرفی شد بر این ایده متمرکز است که رفتارهای اجتماعی نیز مانند ویژگی های آناتومیکی تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار داشته و در طول زمان تکامل یافته است.

به کارگیری این پدیده در مورد انسان منجر به این نتیجه گیری می شود که آهنگ زندگی از پیش تعیین شده است . ام حامیان این ایده معنقدند که رفتار انسان را هرگز نمی توان اثر ساده ی ژن ها دانست . در حقیقت رفتار اجتماعی انسان امعکاسی از ترکیب موشکافانه و دقیق ژن ها و محیط است.

 دنبال مدارکی می گردد که ثابت کند فعالیت های اجتماعی شایستگی تکاملی یک جانور را افزایش می دهد.مفاهیم انتخاب شده ی خویشاوندی و رفتار فداکارانه دو طرفه بیانگر این نکته اند که : ژن ها عامل بروز رفتار اجتماعی هستند و این ایده ای کلیدی و مهم در علم سوسیوبیولوژی است.

سوسیوبیولوژی زمانی ظاهر شد که اکثر دانشمندان علوم اجتماعی بر این باور بودند که وراثت نه تنها در رفتار اجتماعی انسان اهمیتی ندارد بلکه صحبت از وراثت خطرناک است ،زیرا اشاره به وراثت مستلزم ثابت بودن تقدیر و سرنوشت است.به این ترتیب ما نمی توانیم کاری برای آسیب های اجتماعی انجام دهیم .این اولین دلیل برای مخالفت هر دو گروه  دانشمندان است :

گروه اول :جامعه شناسانی که قبلاً بر روی نقش فرهنگ – جامعه شناختی رفتار اجتماعی به توافق رسیده اند و گروه دوم برخی از دانشمندان زیست شناس :همکاری ژن و فرهنگ به رفتارهای اجتماعی انسان شکل می دهد.

درباره ی چگونگی تاثیر ژن ها و محیط بر روی رفتار افراد بحث کردیم در انسان هایی نظیر یک پیانویست با استعداد که در مبحث 3-35 اشاره شد ،اثرات ژنتیک و محیط باید با هم مخلوط شوند تا قطعه موسیقی زیبایی توسط انگشتان پیانویست نواخته شود اما چگونگی شکل گیری رفتار ، نه تنها در یک فرد بلکه در جمعیت می شود .

رفتارهای گروهی مانند رفتارهای فردی حاصل میان کنش پیچیده ای میان ژنتیک و محیط هستند نمونه ای از رفتار فداکاری دو جانبه را در نظر بگیرید همان طور که بحث شد ژن ها مسئول این رفتار در برخی گونه ها ،حضور دائمی دارند زیرا باعث سود رساندن به افرادی می شود که آنها نیز این ژنها را دارند  اما در مورد انسان نیروهای محیطی قدرتمندی نیز در کار است.

هزاران سال است که فرهنگ آدمی بر ارزش دلسوزی و کمک کردن تاکید داشته است.مردم به بچه هایشان کمک به فقرا را می آموزند .انسانها به افرا بیگانه ای کمک می کنند که هرگز توانایی جبران این کمک را نخواهند داشت .امروزه با ظهور شبکه های جدید ارتباطی و حمل و نقل میلیون ها نفر به مردم ساکن در نقاط دور دست که هرگز آنها را ملاقات نکرده اند پول وغذا اهدا می کنند.میان کنش یادگیری و ژنتیک را در شکل گیری رفتارهای اجتماعی بی شماری در انسان ها می توان دید .رفتارشناسان این تاثیرات را در همه مسائل انسان از چگونگی کسب غذا گرفته تا نحوه ی انتخاب همسر دنبال می کنند.در یکی از تحقیق ها ی اخیر که در سال 2003 توسط آکادمی ملی علوم چاپ شده است علوم موثر در انتخاب همسر را در جوامع غربی بررسی کرده اند.محققان یک لیست ده گانه از ویژگی های مطلوب همسر دائمی بر اساس معیار وابسته به تولید مثل و در نهایت مورد حمایت تکامل تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از:

ثروت و مقام ، وفاداری ،ظاهر فیزیکی ، و پایبندی جنسی .سپس حدود 1000 زن و مرد جوان غیر هم جنس باز وابسته به دانشگاه کورنل ارزیابی شدند از آنها خواسته شد تا ده ویژگی انتخاب همسر دائمی را به ترتیب اهمیت مرتب کنند سپس خواسته شد تا خود را به عنوان یک همسر بالقوه بر اساس همان ویژگی ارزیابی کنند.اگر تاثیرات ژنتیکی بر فرآیند انتخاب همسر غالب باشد پیش بینی می کنیم که شرکت کنندگان ثروت یا جذابیت های فیزیکی همسر را نسبت به بقیه ی ویژگی ها انتخاب نمایند زیرا هرچه منابع وسیع تر و بیشتر باشد شانس پرورش موفق فرزندان بیشتر خواهد بود به هر حال شرکت کنندگان مورد مطالعه به ویژگی هایی از همسران بالقوه بها دادند که شبیه ویژگی های خودشان باشد بر خلاف آنچه که به نظر می رسید ثروتمند بودن و زیبا بودن همسر مهم باشد، شرکت کنندگان مورد مطالعه بیشتر شخصی را انتخاب کردند که شبیه خودشان بود

نتایج این تحقیق بر عکس باور قدیمی :مخالفان همدیگر را جذب می کنند بود فرآیند انتخاب همسر توصیف کننده ی این جمله است :مشابهان همدیگر را جذب می کنند .محققان حدس زدند که این رفتار باید تا حدی از نظر تکاملی قابل توجیه باشد دیگر تحقیقات نشان داده که در همسران مشابه یکدیگر احتمال بیشتری برای تولید مثل و تولید بچه وجود دارد اما نیروهای محیطی نیز نقش روشنی را بازی می کنند .جوامع غربی مانند بسیاری از جوامع انسانی دیگر اصرار دارند که مردم در هنگام انتخاب همسر به فراتر از ظاهر و ثروت افراد بها دهند.مردم را به جستجوی صفات کیفی دیگر نظیر شباهت ارزشی ، شخصیت و خلق و خو تشویق کرده اند.بنابراین نیروهای اجتماعی به هدایت مردم کمک کرده است تا همسرانی دائمی تر با سازگاری بیشتر و نیروی ماندگاری بیشتر باشند.

در این اثر محیطی در جامعی که رهنمودهای رفتاری را به اعضای جوان تر انتقال می دهند نمونه ای از یادگیری اجتماعی است که ریشه ی فرهنگ را تشکیل می دهند.فرهنگ ، سیستم اطلاعاتی است که از طریق یادگیری یا یاددهی اجتماعی منتفل می شود و رفتار افراد یک جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد.در حالی که انسان ها تنها موجوداتی نیستند که نمایش دهنده ی فرهنگ و یادگیری اجتماعی باشند.این فرآیند برای تداوم جوامع انسانی ضروری است .

همان طور که دانشمندان ،یادگیری گروهی و انسان ها را مطالعه می کنند به کشف تاثیرات ژن ها و محیط ادامه می دهند.سوسیوبیولوژی (جامعه شناسی زیستی )حوزه ای از تحقیق و بررسی که مبحث 15-35 معرفی شد بر این ایده متمرکز است که رفتارهای اجتماعی نیز مانند ویژگی های آناتومیکی تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار داشته و در طول زمان تکامل یافته است.

به کارگیری این پدیده در مورد انسان منجر به این نتیجه گیری می شود که آهنگ زندگی از پیش تعیین شده است . ام حامیان این ایده معنقدند که رفتار انسان را هرگز نمی توان اثر ساده ی ژن ها دانست . در حقیقت رفتار اجتماعی انسان امعکاسی از ترکیب موشکافانه و دقیق ژن ها و محیط است.

آیا ما فقط یک ماشینیم ؟

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

موضوع :

                             میکروبیولوژی محیطی

استاد مربوطه:

                              آقای دکتر میرواقفی

ترجمه کنندگان :

                      سجاد اسماعیل زاده و محمد امین چاری زهی

رشته :

                     مهندسی شیلات –فرآوری محصولات شیلاتی

 

 

                               اردیبهشت 88

 

میکروبیولوژی  محیطی

از ویکی پدیا (دایرۀ المعارف آزاد)

میکروبیولوژی محیطی مطالعه ی ترکیب و فیز یولوژی اجتماعات میکروبی در محیط می باشد. در این مورد محیط شامل خاک، آب، هوا و رسوبی است که زمین را در بر گرفته و نیز می تواند شامل حیوانات و گیاهانی که در این نواحی سکونت دارند باشد. میکرو بیو لوژی محیطی همچنین شامل مطالعه ی موجودات میکروسکوپی که در شرایط محیط های ساختگی چون دستگاه های واکنشگر زیستی وجود دارند نیز باشد.

حیات میکروبی بطور شگفت انگیزی گوناگون است و در واقع موجودات میکروسکوپی کره ی زمین را در بر می گیرند. تخمین زده شده است که ما کمتر از 1% گونه های میکروبی روی کره ی زمین را می شناسیم. موجودات میکروسکوپی می توانند در بعضی از محیط های بسیار سخت روی کره ی زمین زنده بمانند و برای مثال بعضی از ارکایا(Archaea) می توانند در دمای بالا، اغلب بالای 100 درجه ی سانتی گراد در چشمه های آب گرم، منفذ های آب گرم، بستر دریا و چاه های نفت زنده بمانند. بعصی از آنها در زیستگاه های خیلی سرد و بعضی دیگر در آب های شدیدا شور، اسیدی یا قلیایی یافت می شوند.

یک گرم متوسط از خاک تقریبا شامل یک میلیارد میکروب که احتمالا بیانگر چندین هزار گونه می باشد است. موجودات میکروسکوپی اثر ویژه ای روی تمام زیست کره دارا می باشند. آنها استحکام دهنده ی اکوسیستم مناطقی هستند که نور به آنها نمی تواند برسد.در چنین مناطقی باکتری هایی باسنتز داخلی وجود دارند که برای دیگر موجودات آنهاانرژی و کربن فراهم می آورند. بعضی میکروبها تجزیه کننده اند که می توانندمواد غذایی را بازیابی کنند. میکروبها نقش ویژه ای در چرخه های زیست شیمیایی دارند. میکروبها، مخصوصا باکتری ها اهمیت زیادی دارند زیرا روابط همزیستی آنها (چه مثبت چه منفی) اثرات ویژه ای بر اکوسیستم دارد.

موجودات میکروسکوپی برای تجزیه زیستی میکروبی یا اصلاح زیستی ضایعات خانگی ، کشاورزی و صنعتی و آلودگی زیر سطحی درخاکها، رسوبات ومحیط های دریایی استفاده میشوند. توانایی هر موجود میکروسکوپی برای تجزیه ضایعات سمی بستگی به طبیعت هر آلوده کننده دارد. از آنجائیکه اکثر مکانها معمولا گونه های آلودگی چند گانه دارند، موثرترین روش برای تجزیه زیستی میکروبی استفاده از یک ترکیب از گونه ها وانواع میکروبها می باشد که هرکدام مخصوص تجزیه زیستی یک یا چند نوع از آلودگی است. لازم است که ترکیب طبیعی وباکتری های افزوده شده به منظور ارزیابی سطح فعالیت واجازه اصلاحمواد غذایی وشرایط دیگر بهینه سازی فرایند اصلاح زیستی بررسی شود.

فهرست

1-    تجزیه زیستی مواد نفتی

2-    تجزیه ترکیبات آروماتیک توسط اسینتو باکتر (Acinetobacter)  

3-    تجزیه و تحلیل پردازش زیستی ضایعات

4-    ساختار شناسی محیطی سیانو باکتری ها

5-    کورینه باکتری ها (Corynebacteria)

6-    لژیونلا  (Legionella)

7-    آرکایا (Archaea)

8-    لاکتو باسیلوس (Lactobacillus)

9-    وینودگرادسکی(Winogradsky)

 

 

1-   تجزیه ی زیستی مواد نفتی

نفت خام سمی است و آلودگی محیط توسط آن موجب نگرانی زیست بوم شناسی مهمی می شود . نشت مواد نفتی در مناطق ساحلی و دریای آزاد به ندرت قابل کنترل و برطرف کردن آن نیز مشکل است.با این وجود اکثر مواد نفتی می توانند توسط فعالیت های تجزیه ی هیدروکربن اجتماعات میکروبی به ویژه باکتری تجزیه کننده هیدروکربن (HCB) رفع شوند.این موجودات می توانند به اصطلاح آسیب زیست بوم شناسی ایجاد شده توسط آلودگی نفتی زیستگاههای دریایی کمک کند.HCB همچنین کاربرد های بیوتکنولوژی بالقوه ای در قلمروهای بیوپلاستیک و بیوکاتالیز دارد.

 

2-   تجزیه ترکیبات آروماتیک توسط اسینتو باکتر (Acinetobacter)  

گونه های آسینتوباکتر جدا شده از محیط قادر به تجزیه ی زیستی دامنه ی گسترده از ترکیبات آروماتیک می باشند.مسیر  غالب برای مرحله ی نهایی جذب مواد غذایی به مواد سوختی مرکزی از طریق  Catechol و Proto catechol  (3و4-دی هیدروکسی بنزوات ) می باشد.و مسیر Beta ketoadipate و تنوع در گونه قرار گرفته در هدایت رشد زیر لایه ها است که اکثر آنها محصولات طبیعی کارخانه ی اصلی در این مسیر می باشند.

 

3-   تجزیه و تحلیل پردازش زیستی ضایعات

پردازش زیستی ، پردازش ضایعات با استفاده از موجودات زنده یک راه حل مساعد با محیط زیست نسبت به انتخاب های دیگر برای پردازش مواد زاید می باشد.دستگاه های واکنش گر زیستی طراحی شده اند تا بر فاکتور های محدود کننده گوناگون فرآیندهای پردازش زیستی در سیستم های شدید کنترل شده غلبه کنند.این تنوع در طراحی واکنش گرهای زیستی پردازش دامنه ی گسترده تری از مواد زاید را در شرایط بهینه فادر می سازد.این مهم است که موجودات زنده میکروسکوپی مختلفی را در نظر بگیریم و شمار زیادی از تجزیه و نحلیل ها اغلب نیاز است.

 

4-    ساختار شناسی محیطی سیانو باکتری ها

کاربرد زیست شناسی و ساختار شناسی مولکولی در میکروبیولوژی محیطی منجر به کشف پیچیدگی عظیمی در اجتماعات میکروبی طبیعی شده است.بررسی گوناگون ، اثر انگشت گیری از جامعه و بازجویی جمعیت های طبیعی که عادی شده است توسط دامنه ای از  تکنیک های مولگولی و جمع آوری اطلاعات زیستی ممکن شده است.مطالعات اخیر در بوم شناسی سیانوباکتری ها زیستگاه های زیادی را پوشش داده است و نشان داده است که اجتماعات سیانوباکتری ها تمایل دارند که مخصوص زیستگاه باشند و اینکه تنوع ژنتیکی زیادی در گونه های ساده از لحاظ زیست شناسی نهفته است .تکنیک های مولکولی اطلاعات ژنتیکی ،فیزیولوژی و ژئوشیمیایی در مطالعه ی اجتماعات طبیعی این باکتریها با هم ترکیب شده اند.

 

5-   کورینه باکتری ها (Corynebacteria)

کورینه باکتری ها یک گروه متنوع از باکتری های گرم مثبت هستند که در دامنه ای از نقش های زیست بوم شناسی متفاوت از قبیل خاک ،سبزیجات ،فاضلاب ،پوست ولکه پنیر یافت می شود.برخی چون کورینه باکتری دیفتری بیماریزای مهمی هستند در حالیکه کورینه باکتری گلوتامیکوم اهمیت فراوانی  در صنعت دارد.گلوتامیکوم یکی از مهمترین کونه ها از لحاظ بیوتکنولوژی هستند

 

6-   لژیونلا  (Legionella)

لژیونلا در تعدادی از محیط ای عادی با حداقل 50 گونه و 70 گروه سرمی شناخته شده هستند.لژیونلا معولاً در زیستگاه های آبی که در آن توانایی زنده مانده و تکثیر در میان پروتوزوآ ( تک یاخته ای ) یافت می شود که باکتری را برای اینکه قابل انتقال و بیماری زا بر انسان باشد مجهز می کند.

 

 

7-   آرکایا (Archaea)

ابتدا تصورمی شود که آرکایا شرایط سخت را دوست دارد و فقط در محیط های سخت وجود دارد ولی پس از آن پی برده شد که آنها در همه زیستگاهها یافت می شوند و ممکن است تا بیست درصد کل توده های زنده را نیز دربرگیرند.الگایا به ویژه در اقیانوس ها وجود دارد و آلکایا در پلانکتون یکی از فراوان ترین گروه ها از م.جودات زنده روی کره ی زمین باشد.آلکایا به چهار دسته تقسیم می شود که از میان آنها دو تا ، Crenarchaeota و Eurychaeota شدید تر مطالعه شده است.

8-   لاکتو باسیلوس (Lactobacillus)

گونه های لاکتوباسیلوس عمدتاً در محیطی که به مواد گیاهی وابسته است یافت می شوند آناه همچنین در مسیر روده ای انسان نیز یافت می شوند.جایی که انها در همزیستی هستند و سهمی از گاتفلورا را تشکیل می دهند.

 

9-   وینودگرادسکی(Winogradsky)

در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 ، سرگی وینودگرادسکی ،میکروبیولوژیست روسی در بررسی تغذیه ی خود به خود میکروبی پیشی گرفت و رشته میکروبیولوژی محیطی را بنیان نهاد.او طرفدار محکم آزمایش موجودات زنده که به تازگی جدا شده نسبت به گونه های آزمایشگاهی کنترل شده بود. یکی از روش هایی که او برای مطالعه ی چرخه ی مواد غذایی میکروبی در محیط گسترش داد آنچه است که از او به عنوان ستون

(Windogradsky column ) شناخته می شود.اینها می توانند در انواع شگفت آوری از راه ها برای مطالعه سولفور ،نیتروژن ،کربن ،فسفر یا مواد غذایی برقرار شود که غلب بیشتر بین منطقه ی هوازی بالایی و منطقه ی بی هوازی پایین تر در حال گردشند.

 

 

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

ماهی سیاه کولی #عبدالوهاب بخشان# یکشنبه 1 شهریور1388 12:14 بعد از ظهر

 موضوع تحقیق :ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa) 

درس :ماهی شناسی سیستمایک

 استاد مربوطه :مهندس بیتا

 گردآرنده :عبدالوهاب بخشان 

رشته :مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی ورودی مهر86

 منابع : 

1- ماهی شناسی سیستماتیک دکتر ستاری صفحات 190-187 

2- اطلس ماهیان حوضه ی جنوبی دریای خزر- شهرام عبدلی صفحه 50

 3- مقاله ی مهاجرت ماهی سفید ،سیاه کولی و سپید کولی به رودخانه ی سپیدرود ـ علی خوال

 4- ماهیان آب شیرین غلام حسین وثوقی

5- سایت Biriancoad.com

  Vimba vimba persa

رده بندی : 

سلسله :animalia

 شاخه ی :طناب داران

 زیرشاخه ی : مهره داران

 راسته ی  :کپور ماهی شکلان

 خانواده ی :کپور ماهیان

 اسم انگلیسی :Caspian vimba ,Southern white-eye,Vimba

 اسم علمی   : Vimba vimba persa

 اسم فارسی :سیاه کولی

 مقدمه ای در مورد کپور ماهیان :

 خانواده ی ماهیان قنات یا کپور ماهیان بزرگ ترین خانواده در بین ماهیان با 210جنس و

 2010 گونه است . اعضای این خانواده را می توان بر اساس داشتن دندان حلقی (یک تا سه

 ردیف ،اما هرگز تعداد آنها در هر ردیف از هشت عدد تجاوز نمی کند)و لب های نازک

 (معمولاً در مرز آرواره ی فوقانی تنها استخوان پیش فکی دیده می شود)تشخیص داد.اگرچه

 بیشتر آنها تنها دارای شعاع های نرم درباله های خود هستند ،اما شعاع هایی که تغییر شکل

 یافته  و به خار تبدیل شده اند،در بعضی از اشکال وجود دارند که جالب توجه ترین آنها کپور

 معمولی و ماهی طلایی هستند.تعداد کروموزوم های کپور ماهیان ((2n50عددی (گاهی اوقات

 48عدد)است.کپور ماهیان با در نظر گرفتن تعداد گونه ها همگی دارای طرح و شکلی هستند

 که تفاوت آن ها عمدتاً مربوط به طرح و زمینه ی کلاسیک این ماهیان است.بدن دوکی شکل تا

 نسبتا بلند،چشم ها بزرگ ، فلس ها واضح،باله های لگنی در موقعیت شکمی و دهان

 کوچک،انتهایی یا نیمه تحتانی است.کپور ماهیان تنوع ریخت شناسی ،فیزیولوژیک و رفتاری

  قابل ملاحضه ای نشان می دهند(وین فیلد و نلسون 1991).بیشتر آنها شکارچیانی هستند که

  در روز از بی مهرگان تغذیه می کنند ،اما بعضی از آنها گوشت خوار نیز هستند و دیگران

 از جلبک ها ،گیاهان عالی تر و شیره ی آلی تغذیه می کنند .کوچک ترین ماهی آب شیرین که

 تاکنون شناخته شده است جزو کپور ماهیان است ‍.همچنین تعدادی از گونه های بزرگ که به

 طول 2تا 3متر می رسند نیز در این خانواده جای دارند اما بیشتر گونه ها کوچک تر از 5

  سانتی متر هستند .بسیاری از گونه ها اشکال متفاوتی از مرافبت والدین از تخم ها و نوزادان

 را از خود به نمایش می گذارند ،اما تعدادی زیادی نیز فقط به طور ساده تخم های خود را در

  محیط پراکنده می کنند.در آمریکای شمالی حدود 286گونه از کپور ماهیان وجود دارند که

 بیش از 40 درصد آنها ماهیان براق هستند.رنگ های درخشان مربوط به تولید مثل ،تاول های

  تولید مثلی و انواعی از روش های لانه سازی ویِِِِِِِِِِِژگی بسیاری از کپور ماهیان آمریکای

  شمالی است.معمولاً جنوب شرقی آسیا به عنوان مرکز تکامل کپور ماهیان در نظر گرفته شده

 است ،زیرا کپور ماهیان به طور خارق العاده ای در جوب شرقی آسیا و شبه قاره ی هند

 دارای تنوع و گوناگونی هستند‍ .بیشتر کپور ماهیان آفریقا به همان جنس هایی تعلق دارند که

 درآسیا یافت می شوند.در ایران نیز تعدد زیادی از کپور ماهیان وجود دارند.

 مشخصات ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

 ماهی سیاه کولی دارای بدنی کشیده و از طرفین به هم فشرده است.دهان زیرین ، پوزه به

 طرف جلو ،گوشتالود و در قسمت خارجی تیره رنگ می باشد.لب پایینی دارای لایه ی شاخی

 نیست .باله ی مخرجی دارای 25-20شعاع است.دندان حلقی یک ردیفی و به فرمول 5-5

 می باشد.تعداد فلس بر روی خط جانبی 63-57است.حد متوسط طول این ماهی 30-20

 سانتی متر و 250-90گرم وزن دارد.این ماهی به ندرت به طول 50سانتی متر و به وزن یک

 کیلوگرم می رسد.

 زیست شناسی :

  ماهی سیاه کولی دارای 5نژاد جغرافیایی می باشد که عده ای به صورت ساکن در قسمت

 سفلی رودخانه ها و دریاچه ها و عده ای به صورت مهاجر در آبهای لب شور دیده می شوند

 ماهی سیاه کولی در حوزه ی دریای شمال ،V.v.carinata در حوزه دریای سیاه  و ماهی

 V.elonga در رودخانه های جنوب اتریش زندگی می کند.زیر گونه ای نیز به نام ماهی سیاه

 کولی دریاچه خزر V.v.persa در قسمت جنوبی دریاچه ی خزر ،رودخانه سفید رود و کورا

 زندگی می کند. ماهی سیاه کولی یک ماهی کف زی بوده و از آبزیان کفزی شامل کرم ها و

 لارو حشرات و نرم تنانی که در لجن زندگی زندگی می کنند تغذیه می کند.زمان تخم ریزی بر

 حسب دمای آب ، ماه های اردیبهشت تا تیر است .محل تخمریزی در ناحیه ای از رودخانه که

 از گیاهان آبزی پوشیده شده است .گونه های مهاجر به صورت دسته های چندتایی وارد

 دهانه ی رودخانه می شوند.در هنگام تخمریزی باله ها به رنگ قرمز و لبه ی آزاد باله ی

 سینه ای و پشتی تیره می شود ،همچنین شکم این ماهی به رنگ نارنجی و پشت و پهلوها به

 رنگ تیره در می آید؛معمولاً زمستان را در دریا سپری می کند و در اواخر اسفند یا اوایل

 فروردین به آب های کرانه ای و سپس به رودخانه وارد می شود ؛تعداد تخم

 100000تا300000عدد است.تخم ها چسبناک بوده و تقریباً به قطر 4/1 میلی متر می باشند.

 لارو ها فاقد اندام چسبناک بوده و تا اتمام مواد غذایی موجود در کیسه ی زرده خود را در

 میان سنگها مخفی می کنند .پس از آنکه لاروها به تغذیه فعال افتادند لاروهای مهاجر به

 طرف دریا سرازیر می شوند.

  جنس های vimba :

 جنس های این گونه در حوضه ی دریای بالتیک ،سیاه و خزر یافت می شوند.و یک گونه می

 باشد.آن بوسیله ی بدن فشرده ،ارتفاع بدن ملایم ،دهان هلالی شکل ،کیل فاقد پولک بین باله ی

 سینه ای و مخرجی ،شیار بدون پولک در مقابل باله ی پشتی و یک کیل نمایان پشت آن ،دندان

 حلقی یک ردیفی ،باله ی پشتی کوتاه و مخرجی بلند ،خارهای آبششی کوتاه و فلس های متوسط

شاسایی می شود.

 اسم های عامیانه :

سیله کولی ،ماهی سیاه و .....).اسم های عامیانه در آذربایجان ؛chernospinka،

kaspiiskii rybets  ،caspian vimba ، اسم هی عامیانه در روسیه : vimba ،

southern white-eye

 سیستماتیک :

Cyprinus vimba ابتدا دردریاچه های سوئد تشریح شده است. Cyprinus persa هست نام 

 nudum-see kottelate و بعد وسیله ی pallas  در سال 1814 نام  

  vimba vimba persa گرفت. persa توسط lacubus و cyrum و همکاران در سواحل

 جنوب شرقی دریای خزر در رودخانه ی کورا در آذربایجان تشریح شده است . در حوضه ی

 دریای خزر از زیرگونه هایش بوسیله ی پولک های بزرگتر و شعاع های قابل رویت باله ی

 مخرجی تشخیص داده می شود.یک دی هیبرید با alburnus chalcoides در سفید رود

 گزارش شده است.

 خصوصات کلیدی :

 III7-8 ،DII-III7-8 ،AIII16-20 ،L.L(47)48-54(56) ، تعداد خارهای آب ششی

 14-19 عدد ،دندان حلقی یک ردیفی  با فرمول 5-5 ،دهان تحتانی و نیمه هلالی ،دارای

 برجستگی های تیز (keel) بر روی ساقه ی دمی ،در زمان تولید مثل (مهاجرت به رودخانه )

 پشت و دو طرف بدن تیره ،قسمت شکم رنگ روشن ،رنگ باله ها متمایل به قرمز ،لبه باله

 های پشتی و دمی تیره است.

ـ وزه این ماهیان صفحه مانند نبوده و بدنشان برآمده است .

 - طول پوزه ماهی بزرگ تر از قطر چشم آن است .

 -بدن این ماهی دراز وکشیده است ،درازی چهار برابر ارتفاع است.

 مرفولوژی :

 جمعیت های غربی و جنوب شرقی  دریای خزر بوسیله ی شکل ظاهری تشخیص داده می

 شوند و ذخیره های مختلف را نشان می دهند.باله ی پشتی با 3-2شعاع غیر منشعب (معمولاً 2

 تا در زیر گونه های persa (Berg ,1948-1949).اما اولین شعاع ها ی غیر منشعب بسیار

 کوچک هستند و نمایان در شاع x گونه های ایرانی ) و 9-7 عدد،معمولاً 8 تا شعاع منشعب

 ،باله ی مخرجی با 3 شعاع غیر منشعب و 22-12 شعاع منشعب (18-16 در persa )،شعاع

 های منشعب باله ی لگنی 18-11 و باله ی سینه ای 10-7 ،پولک های خط جانبی 64-47

 ،54-48 در persa ،خط جانبی تا زیر خط میانی ساقه ی دمی امتداد می یابد،پولک های پیش

 پشتی کوچک و خمیده می باشند.پولک ها در بغل سینه هم موجود می باشند،کیل شکمی برهنه

 با 3-0 پولک ،کیل از پشت قاعده ی باله ی لگنی شروع می شود ،پولک های قاعده ی باله ی

 مخرجی به شکل غلاف می باشند ،پولک های حاشیه جلویی بدن پرتلاطم و حاشیه ی عقبی

 مضرسی می باشند ،خارهای آب ششی 20-12 ،دندان حلقی یک ردیفی با فرمول 5-5

 ،بزرگترین دندان پهن و دراز  ، قسمت نوک دندان برگشته یا اندکی قلاب مانند است. ستون

 مهره ها 45-38 ،روده ی S شکل ،عدد کروموزومی 2n = 50 یا 2n = 52 .

 خصوصات شمارشی برای گونه های ایرانی عبارتند از :شعاع های منشعب باله ی پشتی

  (1)7 یا (39)8 ،شعاع های باله ی مخرجی (3)16 یا (13)17 و (18)18 یا (6)19 ،شعاع

 های منشعب باله سینه ای (3)17 یا (7)16 ،(22)15 ،(8)14 ،(3)16 یا (13)17 و

 (18)18 یا (6)19 ،شعاع های منشعب باله ی سینه ای (3)17 یا (7)16 و (22)15 ،(8)14

 ،شعاع های باله ی لگنی  (30)9 یا (10)8 ،پولک های خط جانبی (14)51 ،(10)50

 ،(7)49 ،(4)48 ،(1)47 ،(1)52 ،(1)53 ،(1)54 ،(1)55 ، مجموع خارهای آبششی

 (1)15 ،(2)16 ،(2)17 ،(4)18 ،(9)19 یا (2)20 ؛دندان حلقی با فرمول (5)5-5 یا

 (5)4-5 یا (1)5-4 ،مجموع استخوان ها (3)41 ،(9)42 ،(24)43 ،(3)44 ، می باشند.

 تمایز جنسی :

 ماده ها نسبت به نرهایشان کمی بزرگتر هستندو از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که از

 تغییرات شکل بدن فهمیده می شود.پشت نرها سیاه ،شکم متمایل به قرمز ،باله ها قرمز و

 قسمت نوک باله ها ی پشتی و ساقه ی دمی تیره می باشد.در فصل تخم ریزی یک سری

 برجستگی هایی بر روی بدن ماهی توسعه می یابند.در ماده نیز ممکن است این برجستگی ها

 ظاهر شوند ولی با اندازه ی کوچکتر .ماهی های سفید رود در دو خصوصیت مریستیک و

 شانزده خصوصیت مرفومتریک تفاوت هایی را بخصوص در عمق بدن ،درازای باله ی پشتی

 ،سینه ای ،لگنی و دمی نشان می دهند.گونه های ایرانی برجستگی های کوچکی در ناحیه ی

 پولک ها و برجستگی های بزرگتری روی تمام سر به خصوص روی سطح باله ی پشتی و

 ناحیه های بالایی دارند .شعاع های باله ها دارای برجستگی های کوچک بعد از شعاع های

 منشعب می باشد .باله ی لگنی دارای توسعه ی ضعیف برجستگی ها همانند سطح پشتی و

 لگنی می باشد.شعاع ای باله ی سینه ای غیر منشعب و شعاع های باله ی لگنی دارای چندین

 ردیف برجستگی می باشند.

 رنگ :

 قهوه ای متمایل به قرمز یا آبی خاکستری ،کناره ها نقره ای و شکم مایل به زرد .پایه ی باله

 های زوج قرمز ،پایه ی باله ی مخرجی قرمز در حالی که دیگر باله ها خاکستری تا شفاف می

 باشند.در دوران تخم ریزی ناحیه ی پشتی بدن سیاه تر می شود.

 اندازه :

 اندازه به 51 سانتی متر و وزن به 3کیلوگرم می رسد.زیر گونه های persa  کوچکتر هستند و اندازه ی آنا به 30 سانتی متر می رسد.

 پراکنش :

 از اروپای مرکزی تا حوضه ی دریای خزر یافت می شود.در ایران در رودخانه های ارس

 ،اترک ،همچنین در سد منجیل ،تالاب انزلی ،خلیج گرگان ،جنوب شرقی دریای خزر یافت می

 شود.همچنین در سیستان نیز مر سوم می باشد. در فصل زمستان نزدیک سواحل در عمق 25

  متر و مناطقی با دمای 10-6 درجه ی سانتی گراد زندگی می نماید.در سواحل استان گیلان و

 مخصوصاً تالاب انزلی مقدار آن بیشتر از مناطق جنوب شرقی دریای خزر است.تعدادی

 زیادی از آنها در استان مازندران همه ساله در فصل بهار به رودخانه های بابلرود ،سرخرود

 و تجن مهاجرت می نمایند.

 زیستگاه :

 سیاه کولی دریای خزر دارای پراکنشی پراکنده در دریا می باشد.آنها بیشتر در گیلان سپس در

 مازندران و آبهای ساحلی گلستان معمول می باشند.دارای نیمه مهاجرتی می باشند که در فصل

 بهار فقط برای تولید مثل وارد آبهای شیرین یا آبهای شور می شوند.پس از تخم ریزی به دهانه

 ی رودخانه جهت تغذیه باز میگردند وتا فصل تولید مثل بعدی در آنجا می مانند.Riazi در

  سال 1996 گزارش کرده است که این گونه بومی منطقه ی حفاظت شده سیاه کشیم در تالاب

 انزلی می باشد.بازاری مقدم در ژوئن سال 2005 مهاجرت این ماهی را در فصل بهار برای

 تخمریزی به سفید رود گزارش کرده است .Knipovich در سال 1921 گونه هایی با ارتفاع

 ./53-6/36 متر در دریای خزر گزارش کرده است.همچنین این ماهی ها دارای حرکت دسته

 ای می باشند.

 سن و رشد :

 این ماهی در سن 2 یا 3 سالگی به بلوغ می رسد.سن بلوغ نرها در منطقه ی انزلی 2 سال می

 باشد .در سفید رود ماهیان مهاجر 2 تا4 سال سن داشتند.ماهیان 3 ساله چیره تر بودند.ماهیان

 4 ساله در بین جمعیت های تخم ریزی کننده در Kyzylagch یا Ibeni kirovabay  در

 آذربایجان چیره بودند.اکثر ماهیان تخم ریزی کننده 23-16 سانتی متر و نرها 19-13 سانتی

  متر طول دارند.ماهی های بزرگتر در آغاز و تعداد بی شماری از ماهی های کوچکتر در

 اواخر فصل تخم ریزی افزایش می یابند.اکثر ماهیان مهاجر تخم ریز به تالاب انزلی دارای

 طول 250-170 میلی متر و سن 3تا 4 سال می باشند.ماهی های مهاجر تخم ریز به سفیدرود

 دارای طول چنگالی 208-116 میلیمتر و وزن 1/116-1/21 گرم در نرها و ماده ها دارای

 طول 222-122 میلی متر و وزن 0/170-1/23 گرم بودند.نرهای تخم ریزی کننده 6-2 ساله

 و ماده ها 7-3 بودند.حداکثر عمر 15 سال می باشد.

  غذا :

این ماهی از حشرات آبزی ،سخت پوستان ،حلزون ها ،کرم و جلبک های روی بسترهای گلی

 تغذیه می کند.گونه های ایرانی دارای ماهیچه ی مخطط می باشند. بازاری مقدم

 oligochaetes  ، chiroronomideaو odonata را در رژیم غذایی این ماهی در سفیدرود

 گزارش کرده است.

 تولید مثل :

Kuliv در سال 1998 و Shikhshabekov در سال 1979 مطالعات نسبی در

 Kyzylagch bay داغستان در آّب های جنوب شرقی در یای خزر بر روی تولید مثل این

  ماهی داشتند.مهاجرت برای تخمریزی در مارس یا آپریل در دمای 13-10 درجه ی سانتی

  گراد و تخمریزی در اواخر پاییز در دمای 20-16 درجه ی سانتی گراد امجام می شود و تا

  پایان مارس یا اوایل ژوئن ادامه می یابد.ماهی های ورودی به تالاب انزلی در اواسط ژانویه

 و در دمای 9-8 درجه سانتی گراد وارد تالاب می شوند و اوج ورود آنها 21 آوریل تا 10 می

 در دمای 21-19 درجه ی سانتی گراد می باشد.

 Khaval در سال 1998 مهاجرت این ماهی را برای تخمریزی با وجود از بین رفتن ساختمان

 ماسه ها و وجود آلودگی گزارش کرده است.ماهی های دهانه ی سفید رود در 10 آوریل

 زمانی که اندازه ی تخم ها به 3/1 میلی متر رسید صید می شوند.هماوری این ماهی حدود

 200/89 تخم به ازای هر ماده است (در جای دیگری در اروپا حدود 000/200 تخم با قطر

  4/1 میلی متر گزارش شده است ) که با اندازه ی بدن و سن افزایش می یابد .تخمریزی در

 مقایسه با Vimba  دریای سیاه متناوب نمی باشد.تخمها بر روی سنگ ها یا ماسه ها جایی که

 جریان آب 9/0-6/0 متر بر ثانیه می باشد رسوب می کنند.ضخامت لایه ی تخم ها ممکن است

 حدود 10 سانتی متر باشد .تخم ها ابتدا به گیاهان و سنگ ها می چسبند و سپس توسط آب

 شسته می شوند .دیگر ماهیان از این تخم ها تغذیه می کنند و میزان مرگ و میر

  بالاست.بعضی از این تخم ها در شنهای خلیج های کم عمق یا ریشه ی نی ها و جلگه ها

 رسوب می کنند .ماهی های جوان به مناطق ساحلی دریای خزر برای تابستان مهاجرت می

 کنند . جابه جایی به عمق های بیشتر در نزدیکی زمستان صورت می گیرد.در دمای 22-12

 درجه ی سانتی گراد لاروها بعد از مدت 74-70 ساعت از تخم بیرون می آیند.

 ارزش اقتصادی :

 Vimba  در سرتاسر حوضه ی دریای خزر کم تر از 100 تن به ازای سال در دهه ی

 1980 صید می شد . صید توسط ماهیگیران محلی در تالاب انزلی در سال 1990 تا

 1991 823 کیلوگرم یا حدود 8400 ماهی بود.آنها در روگاز و رودخانه های ورودی به

  تالاب در اواخر زمستان و اوایل بهار صید می شوند.در سال 1995-1994 جمعیت این گونه

 ها کاهش نیافته است .Robins  و همکارانددر سال 1991 این ماهیان را در لیست ماهیان مهم

  در شمال آمریکا قرار دادند.آنها هم از نظر غذایی و هم آبزی پروری دارای اهمیت می باشند.

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

Gobidae:gubie یک خانواده گسترده می باشند که در آب های گرم یافت می شوند و اگر از گونه ها به آب می رسد وارد می شوند به طور دائم در انجا زندگی می کنند. تعداد گونه هتا یاد و بالاست و این گونه بطور محتمل بزرگترین خانواده در جهان با در اختیار داشتن 210 جنس و 2000 گونه و شاید بیشتر را دارا می باشند. تنوع و گوناگونی gubieها در آبگیرهای دریای خزر اتفاق می افتد و نه تنها همه ی gubieها ثبت های معتبر ایرانی را دارا می باشند بلکه بسیاری از انها درآنجا یافت می شوند. برخی از gubieها به داخل آبهای جنوب ایران از خلیج فارس و دریای عمان نفوذ می کنند و در اینجا شر داده شده اند. دیگر گونه ها به طور محتمل کشف خواهند شد در واقع زمانی که تحقیقات جزئی تری انجام شود gubieها به سادگی و آسانی به وسیله باله های لگنی خود مورد تشخیص و شناسایی قرار می گیرند. شکل بدن و حالت رنگ پذیری آنها متفاوت می باشد. نقش روزنه های کانال و مجرا و نوروماست ها مشخص می باشد. و در جهت شناسایی گونه ها مورد استفاده قرار می گیرند بهرحال نوروماست ها در شیارهای باریک و گودال هایی فرو رفته اند و به طول کامل از اپیتلیوم پوشیده شده است. به جهت اینکه انها به خوبی نمی توانند مقاومت کنند و این موجب سردرگمی و مشکل در شناسایی می شود. معمولا دارای یک باله ی عقبی مهره مانند می باشد که از آن جدا شده  اما یک باله ی پشتی نرم به آن متصل است. غشای تنفسی متصل به یک باریکه است که سر آن ضخیم و دهان آن معمولا بزرگ می باشد. دندان ها کوچک است و در هر دوی آرواره ها چندی ردیف موجود می باشد. بسیاری از gubieها کاملا کوچک می باشند وتعداد آنها اغلب زیاد می باشد ماکزیمم ادازه ی آنها در حدود 50 سانتی متر می باشد. برخی از کوچک ترین مهره داران دنیا gubieهای اقیانوس هند هستند که در حدود 8 میلیمتر می باشند آنها غذای اصلی ماهی ها در ایران نیستند. Gubieها بیشتر تمایل دارند که در ته باقی بمانند و استراحت کنند و بطور ناگهانی حرکت کنند. بسیلری از gubieها در تجارت آبزی بسیارمهم می باشد چونکه انها دارای رنگ بسیار زیبا می باشد و همچنین کوچک و سفت هستند. بطور کلی انها به عنوان گاوماهی یا سگ ماهی شناخته شده اند و همچنین در ایران به عنوان GEL شناخته می شوند. جنس های مذکر برخی از گونه های دریای خزر در فصل تخم ریزی به رنگ سیاه در می آیند و باله های آنها بلندتر و شکل سر آنها تغییر می کند و برخی از آنها به حالت برهنگی در می آیند. عدم وجود برآمدگی دندان آسیاب یا برآمدگی گرد gubieهای بالغ جنس benthophilus . تشخیص و شناسایی جنس های مونث و نابالغ آنها را ممکن می سازد. جنس مذکر مخفی گاه یا آشیانه را می سازد و از تخم ها محافظت می کند. دوره ی زندگی برخی از گونه های دریای سیاه بسیار کوتاه می باشد چیزی در حدود یکسال می باشد. آبگیرهای دریای سیاه و خزر شامل گونه ی رایج و بومی وحشی gubieها می باشد. Gubieهای دیگر در ایران در madskipperهای گرمسیری هستند که به سرعت می توانند به خشکی انتقال یابند و از باله های جفت عضلانی  در جهت ردیف شدن با گل استفاده می کنند. آنها قادرند که در بیرون از آب زندگی کنند آن هم به خاطر اینکه روزنه های دستگاه تنفسی آنقدر کوچک  ستند که قادر به جلوگیری از خشکی دستگاه تنفسی می باشند، اکسیژن هم به داخل حجره ها و اتاقک هایی نگهداری می شود و از طریق دستگاه تنفسی و دیواره های اتاقک ها جذب می شود و آنها همچنین قادر به جذب اکسیژن از طریق پوست خود می باشند آنها به طور محتمل تماما در آب زندگی می کنند و زمانی به خشکی می آیند که اکسیژن کافی در آب وجود نداشته باشد. چشم های انها در بالای سر انها قرار دارد و انها جلو امده اند و بطور مستقل قادر به چرخش می باشند و این چشم ها وسیله ی مناسبی در جهت مشاده ی دشمنان بالقوه در روی خشکی می باشد اما دید و بینایی آنها درزیر آب تیره وتار می شود. آنها از محیط و قلمرو اطراف خود بر خلاف خرچنگ ها دفاع می کنند آنها با وجود اینکه فقط در حدود 15 سانتی متر طول دارند قادر به گزیدن پوست انسان ها می باشند.

ادامه مطلب تولید مثل: اگرچه دما فاکتور اصلی و عمده ای است که بر روی زمان تخم گذاری تاثیر می گذارد وقع سیل ها و طغیان ها در فصل بهار در برخی جمعیت ها چشمگیر و مهم می باشد همانطور که به نواحی که غرق در رودخانه های بزرگ می باشند، دسترس پیدا می کند. تخم به دور ریشه ها و گیاهان پیچ و تاب می خورند و یک ساختار استوانه ای به 3.75 متر طول و cm3.8 ضخامت و cm8 عرض تغییر می یابد. این ساختار در واقع محافظت از شکارچی ها، عفونت های قارچی، خشکی،آسیب مکانیکی را ایجاد می کند. حد و انداه ی تخم به 2.5 میلی متر رسیده است و حاصل انها به 300000تخم می رسد. باروری با تخم ها افزایش می یابد و بستگی به عرضه غذا در بسیاری از گونه های ماهی دارد.

غذا:

غذا برای نشیمن گاه های کوچک جانوران ریز شناور بر سطح درا هستند مثل rotiferها که در واقع به نوزادان حشرات و خرچنگ ها، سخت پوستان، حلزون ها یا نرم تنان و انگل های در حال رشد تغییر پیدا می کند. رشد در صورتی ادامه می یابد گه ماهی و یا crayfish در دسترس باشد. ماهی در واقع در ژریم در یک گستره ای از اندازه ها بین cm10 و cm25 نفوذ می کند. در آبگیرهای دریای خزر rutilus rutilus و Rlicca bjoerkna و pungitius platygaster و گوبی ها خورده می شوند.برخی از oerchهای در حال رشد به طور محتمل تا 3-2 سالگی از پلانگتون ها تغذیه می کنند. سطوح ماکزیمم تغذیه ای در تابستان اتفاق می افتد و در پاییز به یک سطح متعادل تنزل پیدا می کند. غذا دادن در جاهای کم عمق موثرتراست.

تولید مثل:

تخم ریزی در فصل بهار و در آب های کم عمق اتفاق می کند. M3/0 تا 5/0 متر عمق و در اواخر مارس و اوایل ژوئن اتفاق می افتد. در تخم ریزی Dagestan که از اواخر مارس و اویل آوریل در حدود 15 روز طول می کشد، در جاهای دیگر در حدود 3-2روز این اتفاق روی میدهد. اما آب در حدود 11درجه سانتی گراد می باشد در ولگا می باشد و در Dagestan بالای 8 درجه می باشد اما همچنین در زیر در حدود 4 درجه سانتیگراد هم اتفاق می افتد. بالای 80 درصد جمعیت تخم ریزی دردلتای ولگا جنس مونث می باشد. همچنین یک مهاجرت تخم ریزی از نواحی با عمق زیاد به نواحی تخم ریزی با عمق کم اتفاق می افتد. جنس مذکر در محیط تخم ریزی مقدم بر جنس مونث است و این عمل تا روزها و هفته ها ادامه می یابد. جمعیت هایی که در آبهای شور زندگی می کنند به درون آبهای سرد مهاجرت می کنند و تخم ریزی می تواند در شب یا روز اتفاق بیفتد.

انگل ها وشکارچی ها:

Sauder lucioperea و Esoxlucius و Lota Lota شکارچی هایی در جاهای امن در ابگیرهای دریای خزر می باشند و بدون شک دیگر ماهی ها و پرندگان بزرگ از این گونه ها تغذیه می کنند آدم خواری از آنجایی شروع شد که ماهی هایی به طول 201 سانتی متر زاده های کوچکتر را می خوردند و در واقع همزمان با مرحله ی تهیج یا مرحله ی زاده شروع شد. Mokhayer(1976) تک یاخته Tiyponosoma percae را از این گونه ها در آبگیرهای دریای خزر ثبت می کند. Khara (2006) چشم ماهی پهن Diplostomum spathaceum برای این ماهی در زمینه های مرطوب گیلان ثبت می کند. ستاری sattari(2002) حضور Eustrongylides exisus، nematade را ثبت می کند.این انگل ها می توانند به عضلات در گونه های تجاری آسیب برسانند و آنها را جهت فروش به صورت نامرغوب در بیاورند. ستاری در سال 2005 در مورد این گونه ها در زمین های مرطوب انزلی تحقیق کرده است و گونه های Raphidascaris ، camallanus lacustis، Eustrongyloides را به ثبت رسانید. خارا و ناظمی در سال 2006این گونه ها را زمین های امیر کلایه مورد آزمایش قرار دادن و تنوع و گوناگونی انگل های این گونه را کمتر از دیگر گونه های شکارچی کشف کردند که شامل گونه هایی مثل Esox lacius بود. انگل های به ثبت رسیده camallanus lacustris ، Diplostomum spathaceum ، lemaes sp، Argulus sp و Dactylogyras می باشند. ستاری در سال 2007 ?????????اخر ص 3؟؟ را در این گونه ها در زمین های مرطوب انزلی به ثبت رسانیده است.

اهمیت اقتصادی:

گونه های holcik و olah به عنوان آبزی پروری در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند. Robin (1991) این گونه ها را برای آمریکای شمالی لیست بندی کرده است و اهمیت این گونه ها براساس استفاده انها در آبزی پروری و گیاهان آبزی، به عنوان غذا، در ماهیگیری، در آزمایشات می باشد. زیرا این گونه در گستره های طبیعی به طور گسترده مورد معرفی قرار گرفته اند و بطور ضمنی درichthyootoxism بیان شده اند و نشانه های سمی بودن تخم ها بطور خلاصه تحت جنس schizothorax صورت پذیرفته است.

نگهداری و محافظت: ماهیگیری غیر قانونی و تورهای غیر استاندارد بخش های این گونه ها را مورد تهدی قرار می دهد. کیابی (1999) این گونه ها را در آبگیرهای جنوب دریای خزر آسیب پذیر در نظر گرفت و در واقع این عمل براساس معیار IUCN صورت پذیرفت. این معیارها شامل، ماهیگیری جهت بازرگانی و تجارت، ماهیگیری برای سرگرمی، تعداد متوسط، تخریب زیستی، گستره های محدود، عدم وجود گونه دیگر در آب های ایران می شود.

رشد و سن : بالغ شدن در مذکرها معمولا در دومین سال زندگی بدست می آید (فق cm5-12 سانتی متر طول) و برای مونث ها 1 یا 2 سال بعد روی می دهد. (12 تا 18 سانتی متر یا بیشتر) بهرحال برخی از مذکرها در طول اولین یال زندگی و یا سومین سال زندگی خود بالغ می شوند. مونث ها به طور جزئی و ناچیز کمی تندتر از مذکرها در یک یا دو سال اول رشد می کنند. Eutrophiation به طور محتمل سن بالغ شدن را افزایش می دهد. رشد گستره ی کلی گونه ها به طور مشخصی متفاوت می باشد. به طور کلی ماهی هایی که در 2 سالگی که بیشتر از 20 سانتی متر طول دارند به عنوان رشد خیلی خوب در نظر گرفته می شوند و رشد میانه و یا متوسط در مورد ماهی است که در 3 سالگی طولی بیشتر از cm16 را دارا می باشد و رشد کم و ضعیف به وسیله ی ماهی هایی که در جمعیت طولی زیر cm16 قرار دارند نشان داده می شود. دوره ی زیست در حدود 20 سال می باشد و در شرایط مصنوعی و غیر طبیعی 27 سال می باشدشاید هم در حدود 50 سال باشد. نظامی (2004) ماهی هایی را که در تالاب امیرکلایه در سواحل دریای خزر پیدا کرد که در گروه سنی 6+10+1 قرار داشتند و اندازه و طول کلی در حدود cm9.5 تا cm33.5 و وزنی در حدود 10.5 تا 350گرمرا دارا می باشند.

اندازه: به cm26و kg10 می رسد اما بسیاری از گونه ها کوچکتر از این مقدار هستند.

جغرافیای حیوانی: این گونه به طور نسبی در آمریکای شمالی یافت می شود که در هر دو قاره از یک گونه می باشند.

اسم های عام: گاو ماهی نوک اردکی یا گاوماهی پوزه دار.

ماهی شناسی: این گونه در اصل به عنوان جنس Benthoplilus Eichwald توسط برگ (1997) مورد توصیف قرار گرفت و بعدها به علت ساختارشناسی مجزا و غیر معمولی یک جنس جدید را بنیاد نهاد. این نوع در درای خزر در ناحیه ی 58  37 درجه شمالی و 22  52 شرقیدر عمق 294 متری می باشد. اقای برگ berg 15 ماهی را مورد شرح قرار داد. راگیمو بیان می دارد که برگ این گونه ها را از یک نمونه ی واحد مورد شرح قرار می دهد و همچنین 15 تای دیگر را از مجموع 16 نمونه مشاهده می کند.

صفات کلیدی: این گونه به وسیله پهن گردانیدن و دراز کردن سر که شبیه به اردک می باشد مشخصه بندی می شود. بر خلاف gobieهای جنس Benthopllilus،بدن این گونه ها از ذرات ریز و pweletها تشکیل شده است.

ساختارشناسی: باله پشتی اول با 3-4 چرخش، معمولا 4 تا، دومین باله پشتی با 1 چرخش به دنبال 8-11 معمولا 10 چرخش به دنبال هم قرار می گیرند. شیارگر دستگاه تنفسی بر روی قسمت بعد از خمیدگی بسیار کوتاه و قبل از خمیدگی بسیار ریز می باشد. اندام های حفره در قسمت سر دارای یک شکل papili می باشند و به طور آشکار . روشن با چشم غیر مسلح قابل دیدن می باشند. جزئیات بیشنر در مورد آناتومی توسط Ahneltدر سال 2000داده شده است.

دو شکل جنسی: مونث ها به طور محتمل زمانی که بالغ هستند ذرات غشایی را نگهداری می کنند.

رنگ: بطور کلی رنگ آن خاکستری روشن می باشد. لکه های مختلفی در پشت و بالای آن نهیگاه یافت می شود. باله های پشتی، سینه ای و درونی و دمی دارای لکه های خاکستری تیره می باشد. جناح های سر از پوزه تا گونه با سری زایده های بافتی زیر چشمی نوسنجی که تاثیر نوارهای روشن و باریکی را در زیر چشم و بر روی گونه مورد لحاظ قرار می دهد و در واقع به صورت تیره رنگ می باشد. برون شامه روده ها سیاه است یا بطور غلیظ از لکه هایی پوشیده شده است.

اندازه: اندازه ی آن به حد 11.2 سانتی متر یا 13 سانتی متر از لحاظ طولی می رسد در گونه ی مونث ها ممکن است این اندازه طولی از گونه های مذکر بیشتر باشد.

توزیع: در جنوب دریای خزر یافت ی شود که در واقع شامل آبهای ایران می باشد.

جغرافیای حیوانی: فقط شناخته شده از دریای خزر است و یکی از گونه های وحشی رایج می باشد.

زیست گاه: در عمق 294 متری از گل ولای و ته مانده های سفید یافت می شود. (براساس برگ) اطلاعات اخیر ایرانیان، از 45-80 متر و در 9.7-16.4 در 50 متر می باشد و براساس گفته های جلودار و عبدلی (2004) این گونه ه طور عمده در آبهای 50-100 متر در جنوب دریای خزر زندگی می کنند.

سن و رشد: ناشناخته

غذا: ناشناخته

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |

بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه ماهی شناسی

مترجمان :

صمصام نجفی نیا

سجاد مرادی

استاد مربوطه :

مهندس بیتا

جنس Neogobius

این حنس از گاو ماهیان در دریاهای سیاه و خزر جایی که حدود 14 گونه وجود دارند یافت می شوند ، برخی از گونه ها به اندازه کافی بزرگ می باشند و به منظور اهداف ماهی گیران تجاری بازرگانی به کار می روند . نام فارسی عمومی برای این ماهیان در این جنس گاو ماهی ، سگ ماهی یا گلی ماهی است ، همیشه تحت تاثیر هر یک از گونه ها نیست . برگ درسال 1948-1949 و نوشته های متفوت در مورد Neogobius به وسیله پینکوک در سالهای 1976 و 1991و1977 و  از آنجا که یک جنس شناسایی شد اما Vasil'yeva در سال 1989 درنظر می گیرد که جنس های نئو گوبیس را مجزا می کند ، همین که یک زیر جنس باشد ، نامشخص است و اشاره به گونه هایی در خصوص گوبیس دارد . Simonovic در سال 1999 مختصرا نوشته ها را درخصوص نئوگوبیوس و تشخیص از گوبیوس بازبینی می کند . وجود یا عدم وجود یک کیسه شنا ، اندازه تخم و حضوریا عدم حضور لاروهای پلاژیک خصوصیاتی می باشند که جهت شناسایی جنس یا زیر جنس استفاده شده است اما اینها ممکن است به لحاظ طبقه بندی یا فیلوژنی مستقل باشند (Svetovidov, 1964b) . زیر جنس های متفاوت ممکن است در درون خود گوبیوس ها شناسایی شود مثل Gobius Linnaeus ، در سال 1758 ، Neogobius Il'in ، در سال 1927 ( انواع گونه ها N. fluviatilis) ، Apollonia Il'in ، در سال 1927 ( تک گونه یا گونه ی منفرد برای N. melanostomus به عقیده Pinchuk ، با وجود اینکه Vasil'yeva (1989) و Dobrovolov et al و Charlebois et al  وهمکاران هم وجود داشته اند . کار لبیوس و همکاران درسال1997 گونه های fluviatilis را براساس مطالعات استئولوژی و الکتروفورتیک اضافه می کنند ؛ و سپس او (Vasil'eva, 1996a) هردوی این گونه ها را در زیر جنس نئوگوبیوس قرار می دهد ، به خاطر پیشرفت مربوطه به استئولوژی ) ، Ponticola Il'in, 1927  شامل گونه هایی همانند ratan ( مشخص کردن نوع گونه ها ) ،و Eichwaldia برای دریای خزر ( طبقه بندی کردن نوع گونه ها ) (Eichwaldiella نگران می شود به وسیله فرستادن داده هایش در سال 1858 در فسیل بازو پایان ، و به وسیله واژه ی مترادف عینی ان در خصوص Eichwaldiella Whitley, 1930 جایگزین می گردد. در حال حاضر من بسیاری از گونه ها را در جنس نئوگوبیوس به گونه ای که ارتباطشان و گونه هایی که شامل آن می شد و هنوز کاملا تفکیک نشده اند به خاطر سپرده اند . Miller and Vasil'eva در میلر ( وظایف2003 - Vasil'eva's) زیر جنس های ذیل را بیان کرد ، همراه با تعاریف ( این زیر جنس ها ممک ناست سرانجام ارتقا داده شود به یک جنس از بین تجزیه و تحلیل هایی که کامل است . ( قسمت پایین را نگاه کنید ) نظرات ذکر شده تا حدی با مطالب بالا مغایرت دارد : Neogobius ( همراه با یک گونه ، دریای خزر ) ، Apollonia (fluviatilis and melanostomus) ، Babka (gymnotrachelus ، نه در دیای خزر ) ، Ponticola ( باقیمانده – شامل گونه هایی که در دریای خزر وجود ندارد ) . Miller در میلر سال 2004 جنس و گونه ی Neogobius bathybius  را در Chasar قرار داد.   و این ، اینجا بیان می شود . Neilsen and Stepien درسال 2006 و Stepien and Tumeo در سال 2006 از داده های توالی سیتوکروم نوع b  دی ان ای میتوکندری استفاده کردند و Apollonia در نظر گرفتند (N. melanostomus and N. fluviatilis) تا خیلی پراکنده و متفاوت از تمام نئوگوبین های دیگر شوند ؛ Mesogobius  هم جنس Proterorhinus و این دو جنس همتای Neogobius. می باشد .

مطالعات پین کوک در سال 1991 : از خصوصیا زیادی استفاده می کرد تا جنس را تعریف کند و آن را برای سهولت در شناسایی تا جایی که ارتباطات طبیعی را تشخیص دهد تشکیل می شوند ، یعنی خصوصیاتی اسان که انها در کلید های شناسایی  استفاده می شوند. Ahnelt and Holčík در سال 1996 طبقه بندی این جنس ها را مطرح کردند" متنوع و گوناگون ، غیر قابل پیش بینی و ناپایدار و قالبا متغیر و بی ثبات " به خاطر اینکه گونه ها در بین دریای سیاه و خزر معمولا خیلی کوچک هستند  و متغیر می باشند و چون در حال مهاجرت کردن وجود دارند و گونه های دریایی و آب شیرین از همان گونه ها به محل سکونت خود برمی گردند . Miller and Vasil'eva در میلر در سال 2003 توضیح دادند که آن جنس ها paraphyletic هستند . ( شامل گونه هایی که از نظر ریخت و ظاهر تقسیم نمی شوند ) اما آن برای راحتی بروی اصول مرفولوژیکی حفظ می شود ، یک کاری که اینجا مطرح می شود برای اینکه ان انجام بشود تا یک cladistic تجدید نظر کند . گاو ماهیان به وسیله داشتن یک بدن طویل و کشیده تعیین خصوصیت می شوند ، از عقب کاملا فشرده و متراکم شده ، اندازه مناسب دهان ، اولین شعاع باله پشتی 6 عدد ، بیشتر از 10 شعاع در باله پشتی دوم ( تعداد زیادی از شعاع ها به عقیده پین کوک در سال 1991 در باله ها در مقایسه با Gobius sensu stricto جفت نشده اند ) . منافذ بینی در قسمت جلویی سر لوله ای شکل بوده ولی خیلی کشیده و دراز نیست . سوراخ های بینی در قسمت عقب نزدیک به چشم ، فلس های شانه ای با اندازه مناسب، یک فلس در ناحیه گردن و پیش از باله پشتی ، عاری از گونه ، غشای جلویی باله شکمی ممکن است لبه های جانبی معمولی داشته باشد ، فاقد سبیلک ، قسمت بالاتر شعاع های باله سینه ای ممکن است آزاد و رشته مانند باشد ( مطالعات پین کوک در سال 1991 که آن همیشه در داخل غشای باله هستند یا به هم متصل هستند) ، دندان مخروطی یا قیفی شکل و در تعدادی از سری ها یا رشته ها ، ماهیچه های پشتی گسترش یافته در جلو تقریبا تا چشم ، زبان فاقد دندانه دندانه شدن یا اندکی مضرس ، فاقد کیسه شنا در بالغین ، 32-35 مهره ظاهری  (Gobius فقط 28 مهره دارد و Proterorhinus 30-32 عدد) Simonovič et al. (1996) ، فرمول باله پشتی pterygiophore (3)22110، pterygiophores باله مخرجی قبل از اواولین خار باله دمی 2 یا 3 ، بزرگ ، تخم ماهی کمی وابسته به پلاسما ف و فاقد لاروهای پلاژیک است Miller and Vasil'eva در میلر در سال2003 جزئیات ارکان عصبی و عضلانی را مطرح کرد همانطور که در ذیل به ان اشاره می شود : عضله های infraorbital نوعا در 7 ردیف عرضی ، 4قبل و 3بالای استخوان هیو ماندیبولار ردیف b ، و نه ردیف a . ردیف 7 از چندین زائده کوچک در یک ردیف نزولی شکمی در مقابل منفذ استخوانی چشمی oculoscapular الفا تشکیل می شود . ردیف های 5i و 6i مجزا می شوند 5i به خوبی در پشت سر ، انتها قسمت جلویی استخوان هیوماندیبولار ردیف b و  6i  در حال رسیده یا افتادن کوتاه از ردیف b می باشد. درقسمت پشتی استخوان  صفر ردیف در خط جانبی پشتی مجزا می شود . استخوان هیوماندیبولار در ردیف z در انتها نزدیک منفذ x  قرار دارد . استخوان گیجگاهی یا Supratemporal خط فرعی x1  انتها قسمت جلویی پشت سر منفذ B قرار دارد . قسمت جلویی استخوان oculoscapulerو قسمت عقبی oculoscapular و وجود کانال های پیش سر پوش آبششی . اینها منافذ σ,λ,κ,ω,α,β and ρ; θ and τ; and χ, δ and ε . قسنمت جلویی منفذ استخوان oculoscapular و قسمت عقبی منفذ استخوان oculoscapular به خوبی مجزا می شوند . جنس نئوگوبیوس تقریبا از ارتباط با جنس مزوگوبیوس تشخیص داده می شود . Bleeker, 1874 به وسیله داشتن یک تعداد کوچکتر از ردیف های عرضی استخوان infraorbital در خصوص اندام های هسته دار و منفذ دار و ردیف های قسمت خلفی استخوان اهیانه در خصوص اندام های حفره دار به وسیله یک فاصله وسیع از هم جدا می شوند (Pinchuk, 1991).

Simonovič et al. (1996)این جنس از گاو ماهیان را تا یک ماهی جوان بشوند به وسیله پراکنش گونه هایی در دریای خزر و ارال که اخیرا به هم نزدیک شده اند به عنوان یک نشانه در نظر گرفته اند Simonovic (1999)  به این نتیجه رسید که نئوگوبیوس (Neogobius (and Proterorhinus) از یک نیای مشترک در حوزه ی دریای Dacian از قسمت شرقی پارا تتیس ( امروزه دریای سیاه ) یا قسمت های فرعی اش در طی اوایل تا اواسط دوران پلیوسین رشد یافته اند اگر چه فقدانشان در حوزه های دریای ادریاتیک ، ایونیان و آئجین وجود دارد ولی کن اثارشان نمایان است . فاصله گرفتن احتمالا در آب شیرین رخ می دهد ، در سواحل رودخانه ای زیست می نمایند اگرچه رشد ونمو بدون یک مرحله لارو پلاژیک مستقیم است در حالی که در بین گاو ماهیان دریای یافت می شوند . شوری دریای سیاه در اواخر دوره میوزین تا اوایل پلیوسین جدا شد که به خاطر وقوع یک حادثه بود که منجر شد تا ناگهان گونه ای از نئوگوبیوس و تکامل جنس حفظ شود تا زمانی که آن به دریای خزر و دریای سیاه باز می گردد . Dillon and Stepien (2001) با استفاده از دی ان ای میتو کندری پیشنهاد کردند که جنس های Neogobius and Proterorhinus حدود 1±5.2 از هم فاصله بگیرند . MYA در اواخر میوزین یا اوایل پلیوسین از یک احداد مشترک با گوبیوس در طی جدا شدن در مورد حوزه پاراتتیس از دریای مدیترانه و دریای تتیس  تقسیم سده اند . این با پیشنهدات تنااقض داشت که نئوگوبیوس از گوبیوس در طی دوران کواترنر واقع در بین دو دوره یخبندان در ارتباط با دریای سیاه و دریای مدیترانه از هم فاصله گرفتند .

نام های معمول

گاو ماهی ، گل ماهی رودحانه ای و گاو ماهی شنی

Rastrepka یعنی  گونه ای با موهای مرجع که انتهای شعاع از خود نور ساتع می کند

chernysh (= darkie) و khylak (when emaciated) در روسیه

سیستماتیک

Gobius fluviatilis که اساسا در قسمت های دهانه رود خانه ها و در دریا ی خزر و دریای سیاه یافت می شوند . گونه ی شناخته شده ای نیست Neogobius fluviatilis pallasi (Berg, 1916)  زیر جنس آن در دریای خزر است

Kottelat and Freyhof (2007) گونه pallasi را در دریای خزر ثبت کردند  و fluviatilis  را در دریای سیاه طبقه بندی کردند . مکان گونه مورد نظر در دریای خزر  جنوب یورال و ولگا و syntypes در Zoological Institute است

خصوصیات کلیدی

غشای باله شکمی گرد و لب های  جانبی کم عمق می شود . کمتر از پهنای لبه عقبی  فاصله بین دیسک باله شکمی تا باله مخرجی 9/ است . فلس های سر کتونوئیدی و اولین باله پشتی فاقد خار بلند است . تعداد فلس روی خط جانبی 55-70 عدد است  قسمت پیشین غشای باله شکمی دارای لب های کوچک ، گرد است . آرواره های جلویی گرد است و دوردیف عضله عرضی واقع در زیر چشم  هستند

دگردیسی جنسی

نرها در زیر رنگ ها تخم ریزی ضعیفی دارند و مرفولوژی آنها نیز فرف می کند بین جنس ها .

رنگ

رنگ آنها روی هم رفته رنگ پریده و شنی هستند نسبت به دیگران. روی پخلو خا و روی پشت آنها دارای 8-9 ردیف خال یا لکه خای سیاه است که بیماری لمه برگی به آن نیز می گویند  . شکم و زیر سر و اندام تناسلی آنها به رنگ مرواریدی است.یک نوار مشکی از جوانه antero – ventrally  بروی لب آنها است . و در اول باله پشتی آنها دارای لکه های سیاه است . اگر چه ممکن است در دوران بالغی وجود نداشته باشد اما از ویژگی های زیر گونه است pallasi (Il'in, 1956) . و ماهی های کوچک آن در جنوب دریای خزر پیدا می شوند و بالغین آنها می توانند در شمال دریای خزر نیز یافت شوند . (Pinchuk et al. in Miller, 2003) .در باله پشتی اول 1-2 ردیف خال خاکستری مایل به سیاه است و در باله پشتی دوم 1-3 ردیف نقطه های خاکستری است . در باله های دمی ، مخرجی ، سینه ای و شکمی  دارای نوارهای خاکستری و پهنی است . در جنس نر ها باله پشتی آنها سیاه یا سیا ه – آبی است و باله دمی و مخرجی آنا دارای یک حاشیه زرد رنگی هستند . برخی از ماهی ها دارای یک حاشیه رنگ پریده خیلی باریک هستند در باله های سینه ای و شکمی .اولین شعاع دومین  باله پشتی فقط ممکن است مایل به زرد باشد . بقیه آنها به رنگ سفید است و ممکن است در آخر مایل به بی رنگی باشد . شعاع ها در دومین باله پشتی جنس نر ممکن است به سمت بیرون امتداد پیدا کند.

اندازه

کل طول آنها 24 سانتی متر است البته ممکن است در دریای خزر جنس نر به 16 سانتی متر برسد

(Pinchuk et al. in Miller, 2003)

پراکنش

در دریای سیاه و دریای خزر و حوزه آبریز ها (as far inland as Hungary)  و همچنین در دریای آرال نیز گزارش شده است . در ایران در رودخانه های بزرگ  که به دریای خزر می ریزند یافت می  شود  و در رودخانه ارس و در مرداب انزلی نیز یافت شده است .

جغرافیای حیوانی

در جنوب دریا ی خزر و انشعابات رودخانه های  ساکن هستند و از دیگر زیر گونه ها مجزا هستند .و احتمالا در دریای سیاه جداسازی شده است . جنس آنها در بالا ذکر شد .

 

 

 

زیستگاه

این گونه در حاشیه ساحل هی آب های لب شور دیده می شود و همچنین در داخل رودخانه ها . و شوری بالای 5/49 درصد خلیج را تحمل می کند و در 25 متری اعماق دیده می شود اگر چه عمق عادی که انها زیست می کنند 5/ تا 10 متر است در بهار آنها در عمق5/ تا 5 متر وجود دارند و در تابستان اندکی عمیق تر زیست می نمایند (5 تا 10 متر) )(Pinchuk et al. in Miller, 2003) . بروی ماسه ها و گل ها و زیر  پوسته های شنی یافت می شوند . در رودخانه مادرسو در پارک ملی گلستان .رنج فراوانی آنها از 0.1 to 0.75  برای هر نفر و بیوماس آنها 0.21 to 4.88 g/m2  است . سیل در این کاهش جمعیت  اختمالا باعث خرابی بستر و مشکلاتی برای تهیه غذا در آنها شده است . ماهیان کوچکتر در riffles  گرفته می شوند تا ماهیان بزرگتر نزدیم به ساحل رودخانه د ر عمق بالای نیم متر زندگی کنند . ابدلی و راهمانی در سال 2001 گونه ای را در Madarsoo stream  پیدا کردند کا بالای 95 درصد لختگی داشت

سن و رشد

در دو سالگی به بلوغ جنسی می رسند ( 9-12 سانتی متر برای نرها و 5/8-5/10 سانتی متر برای ماده ها )اما ممکن است در نزدیکی 5/1 ساگی هم باشد (5.5 cm) . به خصوص در دریای خزر . ماهی های نر در بندر انزلی ممکن است موقعی که دارای 12.4-15.2 cm طول هستند اسپرم ریزی کنند . عمر متوسط آنها 6 سال است اما ممکن است در دریای خزر به دو نیم سال برسد (Pinchuk et al. in Miller, 2003) . Abdoli et al در سال 2002 Madarsoo stream یک جنس نر و سه جنس ماده یافتند .

غذا

اقلب رژیم غذایی آنها شامل سخت پوستان و با مقداری کمتر نرم تنان و فیتو پلانکتون ها است . آنها در دوران تخم گذاری در July and August به سختی تغذیه می کنند (Opalatenko, 1979) . کیفیت amphipods خورده شده افزایش می یابد هنگامی که تخم ها به اندازه کافی رشد کرده باشد . برخی از گونه ها به طور مثال خرچنگ ها در Nereis گرم و mollusc Abra خورده می شوند . در رودخانه Madarsoo در پارک ملی گلستان در ایران Ephemeroptera and Chironomidae مهمترین اقلام غذایی هستند البته Trichoptera نیز مهم هستند . حشره های آبی و زمینی دیگر،خرچنگ ها نیز مهم هستند(که شامل خرچنگ هی آب شیرین است ) . بند پایان ، کرم ها ، حلزون ها از دیگر اقلام غذایی محسوب می شوند (Abdoli and Rahmani, 1999; Abdol and Rahmani, 2001; Abdoli et al., 2002)i

تولید مثل

تخم ریزی ممکن است در ماه های اپریل و سپتامبر باشد و در مکان های مختلف . اوج تخم ریزی در Volga River در ماه می است . تخم ریزی معمولا در دمای 18 تا 26 درجه و شوری 20 تا 28 درصد و در عمق 5/ تا 1-3/1 متر باشد . (Pinchuk et al. in Miller, 2003. در رودخانه Madarsoo در ایران تخم ریزی در ماه مارس با باروری بالای 532 تخم اتفاق می افتد . باروری بالا به 1025 تخم در جنوب دریای خزر نیز می رسد (و در نقاط دیگر به 12800 تخم می رسد )و قطر تخم 1/2 میلی متر میرسد .تخم ها  زرد رنگ یا رنگ صورتی کمرنگ در زیر سنگ ها و گیاهان دیده می شوند.لانه سازی توسط جنس نر یا به صورت طبیعی و یا به صورت مصنوعی انجام می شود . جنس نر لانه را پیدا می کند و نر های بزرگتر در این امر موفق تر هستند . به هر حال اهمیت شرکت پذیری با دفاع ثابت علیه طعمه جویان و رقابت با نرهای منطقه برای emaciation مفید است . لانه ها دار ها تخم های زیاد تری را بارور می کنند و می توانند بیشتر از یک جنس ماده تخم ها در خود نگه دارند . (Pinchuk et al. in Miller, 2003).   .

انگل ها و شکارچیان

Pazooki and Aghlmandi (1998)  کرمک Dichelyne minutus را یافتند و مشخص شد که این کرم ها 6/6 دهم روده ماهی ها را در رودخانه Tajan آلوده کرده اند .و ستاری و همکارانش در سال 2002 حضور این کرم ها را تائید کردند . Eustrongylide excisus s گونه آن است .  این انگل ها می توانند به ماهیچه ها در ماهیان تجاری آسیب برسانند و راندمان فروش آنها را پایین بیاورند . فیل ماهی کلباس و سوف  طعمه جویلن هستند . ستاری و همکارانش در سال 2005 این انواع را در سطح ساحلی دریای خزر یافتند وثبت کردند Eustrongyloides excisus و Dichelyne minutus . دقیق روحی و ستاری در سال 2004 Eustrongylides excisus ، Dichelyne minutes و Corynosoma strumosum از گونه های واقع در جنوب دریای خزر ثیت کردند .

اهمیت اقتصادی

این بیشتر از لحاظ اقتصادی  شمال دریا ی خزر مهم است  Berg (1948-1949).. لین در سال 1956 اشتباهی را مطرح کرد که آن متعدد ترین آنهاست اما ماهی گیری بازرگانی در آنها رخ نمی دهد . پینکک و همکارانش در سال 2003 چیزی را ارائه دادند که 54 درصد از گاو ماهیان را در بر گرفت اگر چه 7/7 درصد از آنها در ناحیه جنوبی بودند

حفاظت و نگهداری

کیبی و همکارانش در سال 1999 تصور می کردند که این انواع از کمترین کار در معیار IUCN  طبق حوزه آبریز در جنوب دریای خزر مربوط می شود . معیار فراوان در شماره ها و خرابی زیستگاها شامل می شود و گسترش آنها 75 درصد است البته در حوزه های دیگر ایران و همچنین حوزه های آبی دریای خزر .

تحقیق بشتر:

 

برای بهتر فهمیدن گاو ماهی  در ایران باید در مورد زیست شناسی آن مطالعه کرد .

بهار ۸۸

 

 

نوشته شده توسط فرآوري آبزیان ایران  | لینک ثابت |